Onze pakketten

Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht, Gezondheidsrecht en tal van andere rechtsgebieden. Elk rechtsgebied bieden we aan als pakket in abonnement met alle bijbehorende bronnen zoals tijdschriften, databanken en een actuele collectie ebooks.

Prijzen zijn scherp en transparant; u betaalt per pakket en het aantal gebruikers!

Tijdschriften

Contracteren, Maandblad voor Ondernemingsrecht, Tijdschrift voor Ontslagrecht; de databank bevat ruim 22.000 juridisch wetenschappelijke artikelen uit zo’n 50 tijdschriften.

Updates en databanken

De Rechtspraak Updates bieden wekelijks de meest recente rechtspraak op meer dan 10 rechtsgebieden, scherp samengevat tot de essentie.

Boeken

Met ruim 2.000 ebooks heeft Boom de volledige boekencollectie sinds 2010 digitaal beschikbaar. Van Boom Basics tot wettenbundels en handboeken.

Open Access

Boom geeft al jaren uit in open access, vaak in samenwerking met wetenschappelijke instellingen of in opdracht van bijvoorbeeld de NOvA of het MfN.

Hieronder vindt u al onze pakketten. Deze bevatten een of meer bronnen uit de contentsoorten tijdschriften, databanken en boeken. Klik op een rechtsgebied om de opgenomen bronnen te bekijken. Prijzen zijn op aanvraag.

Aansprakelijkheidsrecht

Tijdschriften

 • Afwikkeling Personenschade
 • Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade

Updates en databanken

 • PS Updates

Boeken

 • (Je) geld of je leven (terug)
 • Aansprakelijkheid van de mijnbouwexploitant voor materiële schade ontstaan door gaswinningsactiviteiten
 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Accountability of International Territorial Administrations
 • Als ik nu sorry zeg, beken ik dan schuld?
 • Aspecten van aansprakelijkheid, Eerste druk
 • Begrenzing van kwalitatieve aansprakelijkheid; de grenzen voorbij?
 • Causaliteit in letselschadezaken
 • Damages for Breach of the Obligation to Arbitrate
 • De afwikkeling van zorgplichtclaims
 • De bescherming van immateriële contractuele belangen in het schadevergoedingsrecht
 • De lange schaduw van het verleden?
 • De passie voor alledaagse rechtsorde
 • De waarde van smartengeld
 • Debated Damages
 • Defensieve dokters?
 • Derdenschade
 • Dokteren aan het aansprakelijkheidsrecht
 • Een regeling voor personenschade door rampen
 • Ervaringen met verhaal van schade
 • Geestelijke stoornis in juridisch perspectief
 • Handhaving van EVRM-rechten via het aansprakelijkheidsrecht
 • Het medisch beoordelingstraject bij letselschade
 • Het voorontwerp Afwikkeling massaschade in een collectieve actie uitgebalanceerd
 • Hoe heurt het eigenlijk?
 • Homo duplex
 • Insurance Aspects of Cross-Border Road Traffic Accidents
 • Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht, Contractenrecht en Goederenrecht 2021/2022
 • Kwaliteit in het aansprakelijkheidsrecht
 • Langlopende letselschadezaken
 • Letselschade en Europa
 • Letselschade verzekerd
 • Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles
 • Liability of Football Clubs for Supporters’ Misconduct
 • Macht en tegenmacht in de Nederlandse asbestregulering
 • Mandatory Corporate Social Responsibility Reporting in the EU
 • Medische aansprakelijkheid
 • Nadeelcompensatie en onrechtmatige overheidsdaad
 • Overeenkomsten in letselschadezaken
 • Perspectieven op het Instituut Asbestslachtoffers
 • Psychische schade
 • Rechtsvergelijkend onderzoek naar de vergoeding van schade als gevolg van (voormalige) steenkoolwinning in Nederland, België en Duitsland
 • Schadebegroting in letselschadezaken
 • Schadebegroting, de punten en komma’s
 • Schadebeperkingsplicht
 • Schadevoorkomingsplicht
 • Secundaire aansprakelijkheid
 • SHN binnen de ZSM
 • State Responsibility and the Law of Treaties
 • Uw plicht, onze zorg?!
 • Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken
 • Verkeersaansprakelijkheid
 • Voorzorgverplichtingen
 • Warnings and Product Liability
 • Werkgeversaansprakelijkheid: een grensverleggend debat
 • Whiplash: juristen aan het woord
 • Wie eist bewijst, wie stelt krijgt geld
 • World Bank Accountability
Arbeidsrecht

Tijdschriften

 • Arbeidsrechtelijke Annotaties
 • Tijdschrift voor Ontslagrecht

Updates en databanken

 • AR Updates
 • EELC Updates
 • Arbeidsrecht in Modellen databank

Boeken

 • 25 jaar rechtspraak over het primaat van de politiek in de WOR
 • 40 jaar rechtspraak Ondernemingskamer over adviesrecht
 • Arbeid en onderneming
 • Arbeidsovereenkomst en arbeidsverhoudingen in het IPR
 • Arbeidsrecht
 • Arbeidsrecht & Reorganisatie
 • Arbeidsrecht begrepen
 • Arbeidsrecht en sociale zekerheid
 • Arbeidsrecht in modellen
 • Arbeidsrechtelijke themata
 • Arbeidsrechtelijke themata – Bijzondere arbeidsverhoudingen
 • Arbeidswet- en regelgeving
 • Arbeidswet- en Regelgeving Curaçao 2015
 • Arresten arbeidsrecht
 • Balanceren met detacheren
 • Bedrijf en collectief arbeidsrecht
 • Best Practice Guide Arbeidsrecht
 • Betere coördinatie van socialezekerheidsrechten voor derdelandonderdanen
 • Bijzondere arbeidsverhoudingen
 • Boom Basics Arbeidsrecht
 • Boom Basics Ontslagrecht
 • Boom Basics Pensioenrecht
 • Boom Basics Socialezekerheidsrecht
 • Boom Jurisprudentie en documentatie Commentaar rechtspraak arbeidsrecht AR Updates 2012
 • Bouwplaats lokale verzorgingsstaat
 • Canon van het arbeidsrecht
 • Capita selecta cao-recht
 • Cash of Costa
 • Collected Cases on EU Labour Law
 • Collectiefontslagrecht
 • Commentaar & Context WWZ
 • Commentaar rechtspraak arbeidsrecht AR Updates 2009/2010
 • Commentaar rechtspraak arbeidsrecht AR Updates 2011
 • Commissies van beroep in het bijzonder onderwijs
 • Cross-Border Employment and Social Rights in the EU Road Transport Sector
 • De aansprakelijkheid van de werkgever voor arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • De arbeidsdeelname van oudere werknemers
 • De handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling
 • De Hoge Raad en rechtsvinding in het arbeidsrecht
 • De internationale arbeidsorganisatie: honderd jaar
 • De ontbindingsbeschikking ex art. 7:685 BW getoetst
 • De toekomst van de sociale zekerheid: de menselijke maat in een solidaire samenleving
 • De werkingssfeer van bedrijfstak(cao- en pensioen)regelingen in Nederland
 • De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
 • Devolution and Decentralisation in Social Security
 • Discriminatie in arbeid
 • Dismissal Law in the Netherlands
 • Een trip langs de hagen van het socialezekerheidsrecht
 • Eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst
 • Eigenaardig arbeidsrecht
 • Embedding the Principles of Life Time Contracts
 • European Labour Law Legislation
 • Excerpta Parlementaire Geschiedenis WWZ
 • Geestelijken in het recht
 • Gelijke behandeling in arbeid
 • Gezichtspunten in het privaatrecht, in het bijzonder het arbeidsrecht
 • Handboek arbeidsprocesrecht
 • Het ‘natte’ arbeidsrecht
 • Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst
 • Het sociaal recht uitgedaagd
 • Hoofdstukken ontslagrecht
 • Hoofdzaken socialezekerheidsrecht
 • Inleiding Nederlands ambtenarenrecht
 • Inleiding Nederlands sociaal recht
 • Introductie tot het Curaçaose ambtenarenrecht
 • Kanttekeningen bij de Wet werk en zekerheid 
 • Leeftijdsdiscriminatie in Europees Recht
 • Levensloop in polderland
 • Life Time Contracts
 • Medezeggenschap
 • Opstellen over de historische ontwikkeling van het arbeidsrecht (Bakels)
 • Opvolgend werkgeverschap
 • Opzet en bewuste roekeloosheid in het arbeidsrecht en het privaatrecht
 • Parlementaire Geschiedenis Wet arbeidsmarkt in balans
 • Parlementaire Geschiedenis Wet werk en zekerheid
 • Pensioenrecht
 • Q&A Arbeidsrecht
 • Rechtspraak arbeidsrecht
 • Rechtspraak arbeidsrecht AR Updates 2010
 • Rechtspraak Europees arbeidsrecht
 • Rechtspraak Wwz 2015-2016
 • Schulden en inkomen
 • Shifts in Private and Public Regulation
 • Slimme handhaving
 • Sociale Zekerheid
 • Socialezekerheidsrecht begrepen
 • Socialezekerheidsrecht in kort bestek
 • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid
 • Tussen de regels
 • Tussen feit en fictie
 • Uitkeringsfraude in perspectief
 • Uittreksels jurisprudentie Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
 • UWV ontslagprocedure
 • VAAN – VvA Evaluatieonderzoek WWZ 2016
 • Vaardig met arbeidsrecht. De ontbindingsprocedure bij de kantonrechter
 • Vaardig met arbeidsrecht. De UWV-ontslagprocedure
 • Vaardig met arbeidsrecht. Het collectief ontslag
 • Van pensioencrisis tot pensioen(r)evolutie
 • Well-being at and through Work
 • Werkgeversaansprakelijkheid: een grensverleggend debat
 • Wet arbeidsmarkt in balans
 • Wet werk en zekerheid (WWZ)
 • Wetgeving sociaal recht 2010/2011
 • Wetgeving sociaal recht 2011/2012
 • Wetgeving sociaal recht 2012/2013
 • Wetgeving sociaal recht 2013/2014
 • Wetgeving sociaal recht 2014/2015
 • Wetgeving sociaal recht 2015/2016
 • Wetgeving sociaal recht 2016/2017
 • Wetgeving sociaal recht 2017/2018
 • Wetgeving sociaal recht 2018/2019
 • Wetgeving sociaal recht 2019/2020
 • Wetgeving sociaal recht 2020/2021
 • Wetgeving sociaal recht 2021/2022
 • Wwz in modellen
 • WWZ in praktijk
Belastingrecht

Boeken

 • A Comparative Study of the Corporate Bankruptcy Reorganization Law of the U.S. and China
 • Accountancy en andere zaken onder de loep (5)
 • Als je begrijpt wat ik bedoel
 • Aviation Accident and Incident Investigation
 • Aviation Code of the Russian Federation
 • Bedrijf en internationaal privaatrecht
 • Bedrijf en internationaal recht
 • Belastingen als moreel fenomeen
 • Belastingheffing voor ondernemers 2014/2015, Theorieboek
 • Belastingheffing voor ondernemers 2014/2015, Werkboek
 • Belastingheffing voor particulieren 2014/2015, Theorieboek
 • Belastingheffing voor particulieren 2014/2015, Werkboek
 • Belastingrecht
 • Belastingrecht in kort bestek
 • Belastingrecht Met de wet in de hand 2010/2011 Theorieboek
 • Belastingrecht Met de wet in de hand 2010/2011 Werkboek
 • Belastingrecht Met de wet in de hand 2011/2012 Werkboek
 • Belastingrecht Met de wet in de hand 2011/2012 Uitwerkingen
 • Belastingrecht Met de wet in de hand 2012/2013 Theorieboek
 • Belastingrecht, Met de wet in de hand 2013/2014 Theorieboek
 • Belastingrecht, Met de wet in de hand 2013/2014 Uitwerkingen
 • Belastingrecht, Met de wet in de hand 2013/2014 Werkboek
 • Belastingrecht Rechttoe rechtaan 2010/2011 Theorieboek
 • Belastingrecht Rechttoe rechtaan 2011/2012 Theorieboek
 • Belastingrecht Rechttoe rechtaan 2011/2012 Werkboek
 • Belastingrecht Rechttoe rechtaan 2011/2012 Uitwerkingen
 • Belastingrecht Rechttoe rechtaan 2012/2013 Theorieboek
 • Belastingrecht Rechttoe rechtaan 2012/2013 Werkboek
 • Belastingrecht, Rechttoe rechtaan 2012/2013 Uitwerkingen
 • Belastingrecht, Rechttoe rechtaan 2013/2014 Theorieboek
 • Belastingrecht, Rechttoe rechtaan 2013/2014 Werkboek
 • Belastingrecht, Rechttoe rechtaan 2013/2014 Uitwerkingen
 • Belastingrecht voor het WO/HBO Belastingrecht 2011/2012 Theorieboek
 • Boekhouden voor (fiscaal) juristen
 • Boom Basics Belastingrecht
 • Boom Basics Europees belastingrecht
 • Boom Basics Europees recht
 • Boom Basics Fiscaal Europees belastingrecht
 • Boom Basics Fiscaal Inkomstenbelasting
 • Boom Basics Fiscaal Inleiding belastingrecht
 • Boom Basics Fiscaal Internationaal belastingrecht 1
 • Boom Basics Fiscaal Internationaal belastingrecht 2
 • Boom Basics Fiscaal Invordering
 • Boom Basics Fiscaal Loonheffingen
 • Boom Basics Fiscaal Omzetbelasting
 • Boom Basics Fiscaal Schenk- en erfbelasting
 • Boom Basics Formeel belastingrecht
 • Boom Basics Internationaal belastingrecht 1
 • Boom Basics Internationaal belastingrecht 2
 • Boom Basics Internationaal privaatrecht
 • Boom Basics Internationaal recht
 • Boom Basics Loonheffingen
 • Boom Basics Overdrachtsbelasting
 • Boom Basics Schenk- en erfbelasting
 • Boom fiscale studieboeken Casuistiek vennootschapsbelasting
 • Boom fiscale studieboeken Jurisprudentie formeel belastingrecht 2012-2013
 • Cases and Materials International and European Union Law
 • Cases and Materials Public International Law
 • Casuïstiek fiscale behandeling van de DGA
 • Casuïstiek formeel belastingrecht
 • Casuïstiek internationaal belastingrecht
 • Casuïstiek vennootschapsbelasting
 • Contracteren internationaal
 • De Gouden Rugzak
 • English Legal Terminology
 • EU Law – Treaties and Legislation / Europees Recht – Verdragen en Wetgeving
 • Examengids Financieel planner
 • Fiscaal boekhouden
 • Fiscale behandeling van de DGA
 • Fiscale methodologie
 • General Reports of the XVIIth Congress of the International Academy of Comperative Law
 • Grondslagen internationaal belastingrecht
 • Grondslagen internationaal en Europees belastingrecht
 • Handboek (fiscale) aanpak beroepscriminelen en vrijplaatsen
 • Handboek lokale heffingen en invordering
 • Hoofdzaken belastingrecht
 • Hoofdzaken formeel belastingrecht
 • Hungarian Yearbook of International and European Law 2020
 • Inkomstenbelasting – theorieboek
 • Inkomstenbelasting – werkboek
 • Internationaal privaatrecht begrepen
 • Internationaal publiekrecht als wereldrecht
 • Internationaal recht begrepen
 • International Air Law and ICAO
 • Jurisprudentie en documentatie Internationaal publiekrecht
 • Jurisprudentie formeel belastingrecht 2013/2014
 • Jurisprudentie formeel belastingrecht 2014/2015
 • Jurisprudentie formeel belastingrecht 2015/2016
 • Jurisprudentie formeel belastingrecht 2016/2017
 • Jurisprudentie formeel belastingrecht 2017/2018
 • Jurisprudentie formeel belastingrecht 2018/2019
 • Jurisprudentie formeel belastingrecht 2019/2020
 • Jurisprudentie formeel belastingrecht 2020/2021
 • Jurisprudentie formeel belastingrecht 2021/2022
 • Jurisprudentie internationaal belastingrecht 2020/2021
 • Kern van het internationaal publiekrecht
 • Mensenrechten vanuit internationaal en nationaal perspectief
 • Nederlands Caribisch Erfrecht
 • Personenvennootschappen naar Arubaans en Nederlands Antilliaans recht
 • Public Leadership and Citizen Value
 • Russia, The European Union and the CIS
 • Taal en compositie
 • The European Union’s Struggle with Mismatches and Aggressive Tax Planning
 • The Owl of Minerva: Essays on Human Rights
 • Wetgeving Arubaans privaatrecht 2010/2011
 • Wetgeving belastingrecht 2018
 • Wetgeving belastingrecht 2019
 • Wetgeving belastingrecht 2020
 • Wetgeving belastingrecht 2021
 • Wetgeving internationaal privaatrecht 2020/2021
Burgerlijk (proces)recht

Tijdschriften

 • Contracteren
 • Maandblad voor Vermogensrecht
 • Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging

Boeken

 • 35 Years CISG and Beyond
 • Access to personal data in public land registers
 • Accompli
 • Als ik nu sorry zeg, beken ik dan schuld?
 • Arbitragerecht, op de scheidslijn van oud naar nieuw?
 • Belangenrijk burgerlijk recht
 • Bescherming van bezit
 • Bestaansminimum en bankbeslag
 • Bestuursrechtspraak in balans
 • Boobytraps, valkuilen en instinkers in het burgerlijk recht
 • Boom Basics Burgerlijk procesrecht
 • Burgerlijk procesrecht NOvA
 • Burgerlijk recht
 • Civil Courts Coping with Covid-19
 • Code of Civil Procedure
 • Collectieve acties in het algemeen en de WCAM in het bijzonder
 • Commentaar & Context KEI
 • Commentaar & Context Rechtsvordering na de Spoedwet-KEI
 • Commentaar & Context Wetgeving collectieve actie
 • De bestuurdersaansprakelijkheid in het internationaal privaatrecht: een probleem van kwalificatie
 • De deelgeschilprocedure
 • De eigen(aardig)heid van de kantonrechter
 • De extraterritoriale reikwijdte van de exhibitieplicht bij banken
 • De invloed van Europa op ons procesrecht
 • De kansen voor een Netherlands Commercial Court
 • De laatste shariarechtbank van Europa
 • De mondelinge behandeling in civiele zaken
 • De mondelinge behandeling, negen jaar met het nieuwe burgerlijk procesrecht
 • De ondeelbaarheid van het pand- en hypotheekrecht; deconstructie van een leerstuk
 • De positie van de Hoge Raad
 • De staat van de rechtspraak
 • De toekomst van de toegang tot het recht
 • De weg naar het civiele vonnis
 • De werkwijze van de hoogste rechtscolleges
 • Doorwerking van Europees recht in het nationaal procesrecht
 • Economic value of the judiciary
 • Enkele inhoudelijke aspecten van KEI: waar gaat en waar moet het naartoe?
 • Erfrecht in het IPR
 • Experimentenwet rechtspleging
 • Fundamentele rechten in Curaçao
 • Geen loterij zonder nieten
 • Geschikt of niet geschikt?
 • Het grievenstelsel, nog van deze tijd?
 • Hoger beroep
 • Individueel of collectief procederen bij massaschade?
 • Inspraak in de rechtspraak: de rol van derden in de procedure
 • Internationaal procederen
 • Letselschade verzekerd
 • LSA Revisited: Welke lessen zijn er nog te leren?
 • Modernisering burgerlijk bewijsrecht
 • Naar een betere opbrengst van de deskundigeninbreng
 • Naar vernieuwing van de (civiele) rechtspleging
 • Nederlands bewijsbeslag in rechtsvergelijkend perspectief
 • Nederlandse Orde van Advocaten; Beroepsopleiding Advocatuur Burgerlijk procesrecht
 • Nederlandse vertaling van het Turks Burgerlijk Wetboek en aanverwante wet- en regelgeving
 • Nieuwe technologieën, nieuw privaatrecht?
 • Parlementaire Geschiedenis van het Curaçaose Burgerlijk Wetboek
 • People, Planet, Privaatrecht
 • Politiek privaatrecht
 • Politieke processen
 • Privaatrecht en markt
 • Procedure Matters
 • Procedurele en distributieve rechtvaardigheid
 • Proces op maat
 • Procesfinanciering door derden: een oplossing of een probleem?
 • Procesinnovatie: KEIgoede ideeën?
 • Procesrecht begrepen
 • Rechtspraak en politiek: hoe leven die samen in het ene huis, dat democratische rechtsstaat heet?
 • Rechtsstatelijke waarborging van buitengerechtelijke geschiloplossing
 • Schaalvergroting in het privaatrecht
 • Schadevaststelling en tijd
 • Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter
 • Tekstuitgave KEI
 • Tekstuitgave Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
 • Third Party Litigation Funding
 • Togadragers in de rechtsstaat
 • Uittreksels arresten Burgerlijk – en burgerlijk procesrecht
 • Vernieuwingen in het civiele bewijsrecht
 • Wetgeving kwaliteit en innovatie: KEI
Conflictmanagement en Mediation

Tijdschriften

 • International Journal of Restorative Justice (IJRJ)
 • Corporate Mediation Journal (CMJ)
 • International Journal on Online Dispute Resolution (IJODR)
 • Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Mediation en Conflictmanagement
 • Tijdschrift voor Klachtrecht

Updates en databanken

 • MFN Tuchtrecht Updates
 • NOVA Tuchtrecht Updates

Boeken

 • (Business) mediation en materiedeskundigheid
 • Accompli
 • Conflicten in economische ketens
 • Consolidation in International Commercial Arbitration
 • De implementatie van de Europese Mediationrichtlijn in het Nederlandse recht
 • Herstelrecht, een kinderrecht
 • Introductie (internationale) mediation
 • Mediation in de praktijk
 • Mediation in het strafrecht
 • Mediation in the People’s Republic of China and Hong Kong (SAR)
 • Models for Mediation
 • The CAM-CCBC Arbitration Rules 2012: A Commentary
 • The Resolution of International Investment Disputes: Challenges and Practical Solutions
 • The Variegated Landscape of Mediation
 • Toolkit Mediation
Erfrecht

Tijdschriften

 • Advotip
 • EstateTip
 • Tijdschrift Erfrecht

Updates en databanken

 • ERF Updates

Boeken

 • Boom Basics Erfrecht en schenking
 • Does the Law of Succession Reflect Cultural Differences?
 • Het fideicommis in de notariële praktijk
 • Verbetering betrouwbaarheid basisregistratie Kadaster
Europees Recht

Tijdschriften

 • Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht

Updates en databanken

 • EELC Updates
 • EHRC Updates

Boeken

 • A Level Playing Field for “Open Skies”: The Need for Consistent Aviation Regulation
 • A People’s Court?
 • Alternative Enforcement of Competition Law
 • An Uneven Balance?
 • Are EU Banks Safe?
 • Autonome rechtsordes
 • Autonomie van de nationale rechter in het Europees recht
 • Aviation Cybersecurity: Regulatory Approach in the European Union
 • Balancing Fundamental Rights with the EU Treaty Freedoms: The European Court of Justice as ‘Tightrope’ Walker
 • Beginselen bouwen burgerschap
 • Boom Basics Europees belastingrecht
 • Boom Basics Europees recht
 • Boom Basics Fiscaal Europees belastingrecht
 • Boom Juridische studieboeken Het recht van de Europese Unie in 50 klassieke arresten
 • Civil Justice System Competition in the European Union
 • De Dienstenrichtlijn in Nederland
 • De kwaliteit van milieurichtlijnen
 • De sociale markteconomie van de EU en de kansen voor Nederland
 • De voortgang van de Europese Unie-samenwerking
 • Depositaries in European Investment Law
 • Distressed Debt Trading
 • Enforcement Mechanisms of the Racial Equality Directive for Minority Protection
 • EU Banking Supervision
 • EU Competition Law and the Digital Economy: Protecting Free and Fair Competition in an Age of Technological (R)evolution
 • EU Public Procurement Law & Self-organisation
 • Europa: bedreiging of kans?
 • European Democracy in Crisis
 • European Integration: A Theme
 • Europees financieel toezicht
 • Europees Nederlands Staatsrecht
 • Europees recht begrepen
 • Europese rechters in gesprek
 • Facilitating Cross-Border Real Estate Transactions in Europe
 • Fit for the Future?
 • From Association to Accession
 • From Waste to Energy: Technology, the Environment and the Implications under EU Law
 • Het begrip mededingingsbeperking zoals neergelegd in artikel 101(1) VWEU: een beslismodel
 • Het Groenboek Europees contractenrecht: naar een optioneel instrument?
 • Het sociale gezicht van Europa
 • Implementing and Enforcing EU Criminal Law
 • Implementing EU Environmental Law in Italy
 • Judicial Dialogue
 • Kern van het Europees recht
 • Kernregelgeving gebruik digitale patiëntengegevens
 • National Courts and the Enforcement of EU Law: The Pivotal Role of National Courts in the EU Legal Order
 • Nationaliteit en rechtszekerheid
 • Pre-trial Detention in the Netherlands
 • Protecting Property in European Human Rights Law
 • Recht van de Europese Unie
 • Roadmap to EU Food Law
 • Space Law in the European Context
 • Staatssteun op het grensvlak van bestuursrecht, Europees recht en fiscaal recht – Preadviezen, Eerste druk
 • Stability and Differentiation in the European Union
 • The Emergence of the European Human Rights Law
 • The EU Bill of Rights’ Diagonal Application to Member States
 • The Eurasian Economic Union and the European Union
 • The European Arrest Warrant and In Absentia Judgments
 • The Implications of the Racial Equality Directive for Minority Protection within the European Union
 • The New EU Data Protection Regime: Setting Global Standards for the Right to Personal Data Protection
 • The Roundabouts of European Law and Economics
 • Transnationale rechtshandhaving
 • Visrechten en verhandelbaarheid in Nederland en Europa
Financieel Recht

Boeken

 • Accountancy en andere zaken onder de loep (5)
 • Accountantstoezicht, rechtsbescherming en de ontwikkeling van beroepsnormen
 • Are EU Banks Safe?
 • Bank Recovery and Resolution
 • Boom Basics Insolventierecht
 • Boom Basics Wet op het financieel toezicht
 • Bouwen aan vertrouwen
 • De autonomie van de alchemist
 • De Short Selling Regulering na het uitbreken van de financiële crisis
 • Depositaries in European Investment Law
 • Diversiteit in het bestuur en het intern toezicht in de pensioensector
 • Een algemene normtheorie toegepast op open normen in het belastingrecht
 • Een universele structuur van vermogensrecht
 • EU Banking Supervision
 • Europees financieel toezicht
 • Financiële wet- en regelgeving
 • Governance in beweging
 • Handreiking voor de afwikkeling van massaclaims op de financiële markten
 • Interventie bij banken en verzekeraars
 • Islamic Finance and the Influence of Religion on the Law
 • Jaarrekeninglezen voor juristen
 • Jurisprudentie financieel recht
 • Klantbelang, belangenconflict en zorgplicht
 • Koersen door de Wet op het financieel toezicht
 • Koersen door de Wet op het financieel toezicht (deel 1)
 • Koersen door de Wet op het financieel toezicht (deel 2)
 • Koersen door de Wet op het financieel toezicht (deel 3)
 • Koersen door de Wet op het financieel toezicht (deel 4)
 • Markten, mensen en zorgvuldigheid
 • New Bank Insolvency Law for China and Europe
 • Over H.J. Hellema (1900-1982)
 • Parlementaire Geschiedenis van de Faillissementswet
 • Parlementaire geschiedenis van de Faillissementswet 1896-2017
 • Regulering beleggingsinstellingen en icbe’s in de Wft
 • Sukuk Structures: Legal Engineering Under Dutch Law
 • The Future in Law and Finance
 • Tragiek en Triomf
 • Twee eeuwen tegenstrijdig belang
 • Vier jaar Code Banken
 • Werkboek WWFT / AML Practice Guide
 • Wettenbundel financieel recht 2014/2015
 • Wettenbundel financieel recht 2015/2016
 • Wettenbundel financieel recht 2016/2017
 • Wettenbundel financieel recht 2017/2018
Gezondheidsrecht
Tijdschriften

 • Tijdschrift voor Gezondheidsrecht
 • Handicap & Recht

Updates en databanken

 • GZR Updates

Boeken

 • Aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade
 • Als ik nu sorry zeg, beken ik dan schuld?
 • Basisboek recht in de zorg- en welzijnssector 2018-2019
 • Basisboek recht in de zorg- en welzijnssector 2019-2020
 • Basisboek recht in de zorg- en welzijnssector 2020-2021
 • Basisboek recht in de zorg- en welzijnssector 2021-2022
 • Beroepenwetgeving gezondheidszorg 2012/2013
 • Best Practice Guide Gedwongen opname en behandeling van psychiatrische patienten/cliënten
 • Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht
 • De binnenkant
 • De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
 • De zorgverzekering
 • Defensieve dokters?
 • Geestelijke stoornis in juridisch perspectief
 • Handboek Gezondheidsrecht
 • Handboek gezondheidsrecht Deel 1
 • Het medisch beoordelingstraject bij letselschade
 • Juridische aspecten van forensische dwangzorg en (vermoedens van) huiselijk geweld
 • Kernregelgeving gebruik digitale patiëntengegevens
 • Kwaliteit in het aansprakelijkheidsrecht
 • Langlopende letselschadezaken
 • Medisch beroepsgeheim en de zorgplicht van de arts bij vermoedens van kindermishandeling in de rechtsverhouding tussen arts, kind en ouders
 • Medische aansprakelijkheid
 • Misschien was het nog te vroeg
 • Ongezond en (on)geoorloofd
 • Persoon en lichaam in recht
 • Recht voor de zorg- en welzijnsprofessional 2015/2016
 • Recht voor de zorg- en welzijnsprofessional 2016/2017
 • Recht voor de zorg- en welzijnsprofessional 2017-2018
 • Regulering van reclame voor receptgeneesmiddelen
 • Tot persistit!
 • VN Gehandicaptenverdrag
Goederenrecht

Boeken

 • Aanvullend Verrijkingsrecht
 • Boom Basics Goederenrecht
 • Capita Civilologie
 • Caribisch vermogensrecht geannoteerd
 • De actio Serviana en het Nederlandse privaatrecht
 • De executoriale verkoop van onroerende zaken door de hypotheekhouder
 • De flexibiliteit van het recht van erfpacht
 • De vereniging van eigenaars
 • De verkeersopvatting
 • De voorwaarde in het vermogensrecht
 • Derden in het privaatrecht
 • Digitaal privaatrecht
 • Facilitating Cross-Border Real Estate Transactions in Europe
 • Gedachtenlezen in het burgerlijk recht
 • Gedrag en privaatrecht
 • Goederenrecht
 • Goederenrecht begrepen
 • Handhaving van en door het privaatrecht
 • Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht, Contractenrecht en Goederenrecht 2020/2021
 • Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht, Contractenrecht en Goederenrecht 2021/2022
 • New Perspectives on Acquisitive Prescription
 • Over de gespannen verhouding tussen klachtplicht en verjaring
 • Pandrecht
 • Property Law Perspectives V
 • Property Law Perspectives VI
 • Protecting Property in European Human Rights Law
 • Recht in bedrijf
 • Rethinking Expropriation Law I
 • Rethinking Expropriation Law II
 • Rethinking Expropriation Law III
 • Softwarebetrekkingen
 • Transfer of Land Rights in Ethiopia
 • Transformation of the Law on Farmland Transfer in China
 • Universality and Continuity in International Law
 • Vastgoedtransacties – Koop
 • Vastgoedtransacties – Overdracht
 • Verdelingsbeslagen
 • Vormen van subsidiariteit
 • Waarschuwen voor termijnen
Huurrecht

Boeken

 • Boom Basics Huurrecht
 • De aanpak van malafide pandeigenaren & de handhaving van de Woningwet
 • Franchise
 • Houses, Homes and the Law
 • Huurbescherming doorgeslagen?
 • Huurrecht
 • Huurrecht begrepen
 • Intern toezicht bij woningcorporaties; de vrijblijvendheid voorbij
 • Nederlands- Antilliaans en Arubaans huurrecht
 • People and Buildings
 • Regulating the City: Contemporary Urban Housing Law
Intellectueel Eigendomsrecht

Boeken

 • Adieu auteursrecht, vaarwel culturele conglomeraten
 • Auteursrechtgids
 • Boom Basics Intellectuele eigendom
 • De handhavingsrichtlijn
 • Developing a Legal Paradigm for Patents
 • Games: recht en business
 • HBO-reeks Intellectuele eigendom in kort bestek
 • Het ex parte bevel
 • Intellectual Property Rights and China: The Modernization of Traditional Knowledge
 • Intellectuele eigendom in kort bestek
 • Intellectuele-eigendomsrechten als verhaalsobject
 • Softwarebetrekkingen
 • The Interplay Between Copyright Law and Libraries
Internationaal Recht

Tijdschriften

 • International Institute of Space Law – IISL Proceedings Online
 • Hungarian Yearbook of International Law and European Law
 • The East European Yearbook on Human Rights

Updates en databanken

 • EELC Updates
 • EHRC Updates

Boeken

 • A Comparative Study of the Corporate Bankruptcy Reorganization Law of the U.S. and China
 • A Level Playing Field for “Open Skies”: The Need for Consistent Aviation Regulation
 • Accountability of International Territorial Administrations
 • Aeronautical Public Correspondence by Satellite
 • Amerikaans staatsrecht
 • Anti-Suit Injunctions in International Commercial Arbitration
 • Arguments that Work
 • Asset Freezing at the International Criminal Court and the United Nations Security Council
 • Atrocity Crimes, Atrocity Laws and Justice in Africa
 • Autonome rechtsordes
 • Aviation Accident and Incident Investigation
 • Aviation Code of the Russian Federation
 • Aviation Code of the Russian Federation
 • Aviation Cybersecurity: Regulatory Approach in the European Union
 • Balancing Fundamental Rights with the EU Treaty Freedoms: The European Court of Justice as ‘Tightrope’ Walker
 • Bedrijf en internationaal privaatrecht
 • Bedrijf en internationaal recht
 • Boom Basics Europees recht
 • Boom Basics Internationaal privaatrecht
 • Boom Basics Internationaal recht
 • Building Blocks for the Development of an International Framework for the Governance of Space Resource Activities
 • Cases and Materials European Union Law
 • Cases and Materials International and European Union Law
 • Cases and Materials Public International Law
 • Censorial Sensitivities: Free Speech and Religion in a Fundamentalist World
 • Children and the law in the Netherlands
 • Civil Aviation Law in the People’s Republic of China
 • Climate Change Governance in International Civil Aviation
 • Collected Cases on EU Labour Law
 • Comparative Constitutional Justice
 • Comparative Constitutional Law Documents
 • Concurrence in European Private Law
 • Confidentiality, Secrecy and Privilege in Corporate Insolvency and Bank Resolution
 • Contemporary Issues in International Law
 • Contemporary Issues in the Law of Treaties
 • Contemporary Issues of the law of the Sea: Modern Russian Approaches, First edition
 • Contracteren internationaal
 • Contractual Control in the Supply Chain
 • Corporate Religious Freedom and the Rights of Others
 • Credit rating agency liability in Europe
 • Crisis and Quality of Democracy in Eastern Europe
 • Critical Essays on Human Rights Criticism
 • Current Challenges in Court Administration
 • Cyberthreats and International Law
 • De opname van het conflictenrecht in het Nederlandse BW
 • Doing a systematic literature review in legal scholarship
 • Drone Law and Policy
 • Enforcement Mechanisms of the Racial Equality Directive for Minority Protection
 • English Legal Terminology
 • EU Emissions Trade Scheme and Aviation
 • EU Law – Treaties and Legislation / Europees Recht – Verdragen en Wetgeving
 • European Human Rights Law – A Manual
 • European Labour Law Legislation
 • European Union Law
 • European Union Law: Cases
 • European Union Law: Documents
 • Europees financieel toezicht
 • Excess of Powers in International Commercial Arbitration
 • Fair and Just Solutions?
 • Festschrift Resi Hacksteiner
 • Finding the Law: micro States and Small Jurisdictions – Freedoms and challenges of working in a small jurisdiction
 • Foundations of Public Administration
 • Free to Protest: Constituent Power and Street Demonstration
 • Freedom of Expression in a Pluralistic World Order
 • Freedom of Expression under the Cameroonian Constitution and International Law
 • Freedom of Speech Under Attack
 • Fundamental Rights
 • Geert Wilders speaks out
 • General Reports of the XVIIth Congress of the International Academy of Comperative Law
 • Greenhouse Gas Emissions from International Aviation
 • Grondslagen internationaal belastingrecht
 • Het moderne EVRM
 • Human rights
 • Human Rights and State Collapse in Africa
 • Human Rights in the 21st Century
 • Human Rights Today
 • Hungarian Yearbook of International and European Law 2018
 • Hungarian Yearbook of International and European Law 2020
 • Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2013
 • Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2014
 • Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2015
 • Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2016
 • Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2017
 • Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2019
 • Ideas in Conflict
 • In Search of Scientific Excellence
 • In the shadow of the judge
 • Internationaal privaatrecht begrepen
 • Internationaal publiekrecht als wereldrecht
 • Internationaal recht begrepen
 • International Air Law and ICAO
 • International Air Transport Association (IATA)
 • International Civil Aviation
 • International Courts and Tribunals Between Globalisation and Localism
 • International Investment Law in Context
 • International Law – A Russian Introduction
 • International Law and the Russian Legal System
 • International Law of the Sea
 • International private law regulation applicable in Aruba, Curaçao, Sint Maarten and/or the BES islands 2020/2021
 • Islamic Divorces in Europe
 • Japan in Space
 • Jurisprudentie en documentatie Internationaal publiekrecht
 • Justice in the Modern World
 • Keep Moving, Towards Sustainable Mobility
 • Kern van het internationaal publiekrecht
 • Law Enforcement in Digital Society
 • Le Rôle du Jugement Étranger dans l’Interprétation du Droit Conventionnel Uniforme
 • Legal Framework for the Admission of FDI
 • Legal Shape-shifting
 • Liber promotorum Gerard-René de Groot
 • Liesbeth Lijnzaad: Collected Essays on International Law
 • Longer Than Life
 • Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition
 • Matters of Principle
 • Mensenrechten vanuit internationaal en nationaal perspectief
 • Ministers of Justice in Comparative Perspective
 • National Judges as European Union Judges
 • Nationaliteit en rechtszekerheid
 • Nederlands Caribisch Erfrecht
 • Negotiating International Commercial Contracts
 • Nuclear Weapons: Strengthening the International Legal Regime
 • On Judicial and Quasi-Judicial Independence
 • On Opinions
 • On the European Court of Human Rights
 • Onderneming en mensenrechten
 • Online Dispute Resolution – Theory and Practice
 • Personenvennootschappen naar Arubaans en Nederlands Antilliaans recht
 • Perspectives of EU Pension Law to Facilitate Worker Mobility and Sustainability of Pensions
 • Principles on Climate Obligations of Enterprises
 • Private eigendom, publieke macht
 • Proactive and Powerful
 • Proceedings of the International Institute of Space Law 2011
 • Proceedings of the International Institute of Space Law 2012
 • Proceedings of the International Institute of Space Law 2013
 • Proceedings of the International Institute of Space Law 2014
 • Proceedings of the International Institute of Space Law 2015
 • Proceedings of the International Institute of Space Law 2016
 • Proceedings of the International Institute of Space Law 2017
 • Proceedings of the International Institute of Space Law 2018
 • Proceedings of the International Institute of Space Law 2019
 • Protection of the Roma Minority under International and European Law
 • Public Leadership and Citizen Value
 • Quantitative Insights for Lawyers
 • Racial Discrimination
 • Recent Developments in Turkish Family Law
 • Recht van de Islam 26
 • Recht van de Islam 27
 • Recht van de Islam 28
 • Recht van de Islam 29
 • Recht van de Islam 30
 • Recht van de Islam 31
 • Recht van de Islam 32
 • Regional Liberalization in International Air Transport
 • Religion in the Public Square
 • Removing Obstacles
 • Rule of Law at the Beginning of the Twenty-First Century
 • Safety Assessment of Foreign Aircraft Programme
 • Selected Documents and Cases in International Institutional Law
 • Shaping the Law for Global Crises
 • Social Rights as Fundamental Rights
 • Space Law
 • Space Law and Policy in the Post-Soviet States
 • Space Law in the European Context
 • Space Law: Reconsidering the Definition/Delimitation Question and the Passage of Spacecraft through Foreign Airspace
 • Spitsbergen: Legal Regime of Adjacent Marine Areas
 • State and Religion
 • Terrorism and Counterterrorism after the Caliphate
 • Terrorism and the Economy
 • The Byzantine Imperial Acts to Venice, Pisa and Genoa, 10th – 12th Centuries
 • The Ambiguous Relationship Between Religious Minorities and Fundamental (minority) Rights
 • The Constitutional System of the United States
 • The Contours of International Prosecutions
 • The Emergence of the European Human Rights Law
 • The Empirical Revolution in Law and Economics
 • The End of Justice(s)?
 • The EU Bill of Rights’ Diagonal Application to Member States
 • The European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms in Central and Eastern Europe
 • The Future of Individuals in International Law
 • The German Civil Aviation Act
 • The Ghetto Workers Law
 • The Impact of Europeanization in Cyprus Contract Law and the Spill-Over to Matters of Civil Procedure
 • The Implications of the Racial Equality Directive for Minority Protection within the European Union
 • The Independence of Judges
 • The International Legal Protection of Environmental Refugees
 • The Kampala Convention and Its Contributions to International Law
 • The Law of Air Warfare – Contemporary Issues
 • The Law of International Organizations
 • The Law of International Relations: Liber Amicorum Hanspeter Neuhold
 • The Owl of Minerva: Essays on Human Rights
 • The Plausibility of Policy
 • The Position of Dutch Works Councils in Multinational Corporations
 • The Possibility of a European Judicial Culture
 • The Rationale of Publicity in the Law of Corporeal Movables and Claims
 • The Regulation of the Non-Navigational Use of the Euphrates and Tigris River System
 • The Right to a Fair Trial in International Criminal Proceedings
 • The Tunkin Diary and Lectures
 • The World Bank Inspection Panel and Quasi-Judicial Oversight
 • The World Bank Inspection Panel Casebook
 • The World Community between Hegemony and Constitutionalism
 • The World Ocean: International Legal Regime
 • Tortured Reality
 • Understanding Dutch Law
 • Unilateral Jurisdiction and Global Values
 • Universele werking voor niet-EU-insolventies?
 • Valorisation of Household Labour in Family Property Law
 • VN Gehandicaptenverdrag
 • Wetgeving Arubaans privaatrecht 2010/2011
 • Wetgeving internationaal privaatrecht 2020/2021
 • Women and Minority Rights Law in Africa
 • World Bank Accountability
 • ‘Sjef-Sache’
Jeugdrecht

Tijdschriften

 • Tijdschrift voor Jeugdrecht

Updates en databanken

 • Jeugdrecht Updates

Boeken

 • Basisboek recht in de zorg- en welzijnssector 2021-2022
 • Boom Basics Jeugdrecht
 • De rechten van ongedocumenteerde kinderen in Curaçao
Juridische Vaardigheden

Boeken

 • (HR-)Management in de rechtspraktijk
 • A guide to practice-based (social) legal research
 • Balanslezen in de rechtspraktijk
 • Basisvaardigheden voor de juridisch secretaresse
 • Beeldtaal voor juristen
 • Boekhouden voor (fiscaal) juristen
 • Casuïstiek jaarrekeninglezen
 • Communiceren in de rechtspraktijk
 • Databeheer en legal tech
 • Doing a systematic literature review in legal scholarship
 • English Legal Terminology
 • Ethiek en het juridisch beroep
 • Grondslagen van het recht 3: Vaardigheden
 • Hoofdstukken recht voor niet-juristen
 • ICT in de rechtspraktijk
 • Jaarrekeninglezen voor juristen
 • Juridisch informatiemanagement
 • Juridisch onderzoek
 • Juridische basisvaardigheden
 • Juridische methoden
 • Juridische onderzoeksvaardigheden
 • Juridische vaardigheden, een introductie
 • Kwantitatief inzicht voor juristen
 • Logic for Lawyers
 • Mediation in de praktijk
 • Methoden van rechtswetenschappelijk onderzoek
 • Methoden van systematische rechtspraakanalyse
 • Methodische beroepsvorming Basisboek voor de juridisch medewerker
 • Nederlandse Orde van Advocaten; Beroepsopleiding Advocatuur Jaarrekeninglezen
 • Nederlandse Orde van Advocaten; Beroepsopleiding Advocatuur Praktijkleer
 • Oefening baart kunst
 • Praktijkgericht juridisch onderzoek
 • Schrijfvaardigheid in de rechtspraktijk
 • Vaardig met arbeidsrecht. De ontbindingsprocedure bij de kantonrechter
 • Vaardig met arbeidsrecht. De UWV-ontslagprocedure
 • Vaardig met arbeidsrecht. Het collectief ontslag
 • Vaardig met bestuursrecht. Het bestuursprocesrecht
 • Vaardig met Europees recht
 • Vaardig met ondernemingsrecht
 • Vaardig met recht
 • Vaardig met staatsrecht
 • Vaardig met strafrecht
 • Wegwijs in praktijkgericht (sociaal)juridisch onderzoek
 • Winst en jaarrekening begrepen
 • Zoeken in juridische databanken
Mededingingsrecht

Tijdschriften

 • Markt & Mededinging
 • Tijdschrift voor Toezicht

Boeken

 • Alternative Enforcement of Competition Law
 • Antwoorden op onzekerheid
 • Bedrijf- en mededingingsrecht
 • Boom Basics Aanbestedingsrecht
 • Boom Basics Mededingingsrecht
 • Competition Law and Public Interests
 • De publieke handhavingsprocedures van het mededingingsrecht in het licht van de mensenrechten
 • EU Competition Law and the Digital Economy: Protecting Free and Fair Competition in an Age of Technological (R)evolution
 • Futureproof Competition Law
 • Het begrip mededingingsbeperking zoals neergelegd in artikel 101(1) VWEU: een beslismodel
 • The Law and Economics of Buyer Power in EU Competition Policy
Metajuridica

Tijdschriften

 • Netherlands Journal of Legal Philosophy (NJLP)
 • Recht der Werkelijkheid

Boeken

 • Actie en reactie
 • Beknopte geschiedenis van het Romeinse recht
 • Boom Basics Romeins recht
 • Boom Juridische studieboeken Grondslagen van het recht 4 materialen
 • Cafés in opstand
 • Civilologie: opstellen over empirie en privaatrecht
 • Common Law & Civil Law
 • De cypressen van Daphne
 • De economische analyse van het recht
 • De juridische dissertatie onder de loep
 • De overtuigingskracht van emoties bij het rechterlijk oordeel
 • De rechtspraakverzamelingen van Julius Paulus
 • De relativiteit van wettelijke normen
 • De strijd van gelijkheid en vrijheid
 • De waarde van de eed
 • Discretie in recht en samenleving
 • Door meten tot weten
 • Dragers van het recht
 • Durven denken: inleiding in de logica voor juristen
 • Ethiek en recht in kort bestek
 • Five Uneasy Pieces
 • Foundations and Building Blocks of Law
 • Gewogen oordelen
 • Giving Voice to Conscience
 • Grondslagen van het recht 1: Hoofdlijnen
 • Grondslagen van het recht 2: Achtergronden
 • Grondslagen van het recht 4: Materialen
 • Het ideaal van de neutrale staat
 • Hoofdstukken uit de Europese Codificatiegeschiedenis
 • Ik zal handhaven
 • Inleiding tot de rechtswetenschap
 • Internet Governance and the Information Society
 • Is de rechtswetenschap een emperische wetenschap?
 • Islam and the uncertainty principle
 • Keizers, soldaten en juristen
 • Kitty’s ketens: meer voor minder rond rechtsbijstand
 • Kolonialisme en codificatie
 • Kunst, recht en beleid
 • Kunst, recht en geld
 • Kwaliteit van de juridische annotatie
 • Law and Behavioral Sciences
 • Law in the Risk Society
 • Law’s Environment: Critical Legal Perspectives
 • Law, Science, Rationality
 • Leve de rechtsstaat!
 • Logic for Lawyers
 • Meester(s) over bronnen
 • Methoden van systematische rechtspraakanalyse
 • Nemo condicit rem suam
 • Omstreden rechtswetenschap
 • Op en in het web
 • Over meesters in de rechten en priesters van het recht
 • Persoon en lichaam in recht
 • Pignus nominis
 • Privaatrecht in het laboratorium
 • Recht als knevel: uitdaging voor de jurist, dilemma voor de politicus
 • Recht en drama
 • Recht en technologie
 • Recht in context
 • Recht in geding
 • Recht in geding II
 • Recht, vaardig en zeker
 • Regels van rechtsvinding
 • Routes van het Recht
 • Rwanda: Een rechtsstaat in de mist
 • Scheiding van kerk en staat en de ontwikkeling van de kerk tot een zelfstandige geloofsgemeenschap
 • The Byzantine Imperial Acts to Venice, Pisa and Genoa, 10th – 12th Centuries
 • The building of an inclusive society based on human rights
 • The Owl of Minerva: Essays on Human Rights
 • The Owlets of Minerva
 • The Possibility of a European Judicial Culture
 • Themis and Clio Revisited
 • Toegang tot de rechter
 • Tussen de regels
 • Universitair verzet (1940-1945), maatschappelijk verzet en de waarde van de wetenschap: een drieluik
 • Van Legal Realism naar Legal Big Data
 • Vergeef ons vaker onze schulden
 • Versterking van de cassatierechtspraak door de Hoge Raad
 • Waartoe is het recht op aarde?
 • Werken aan waarheidsvinding
Omgevingsrecht

Tijdschriften

 • Tijdschrift voor Omgevingsrecht

Updates en databanken

 • StAB OGR Updates

Boeken

 • 2030: Het juridische instrumentarium voor mitigatie van klimaatverandering, energietransitie en adaptatie in Nederland
 • Aan de grens van milieuvergunning
 • Access to Justice in Environmental Matters
 • Belang, belanghebbende en relativiteit in bestuursrecht en privaatrecht – Eenheid en verschil, in het bijzonder bij milieubelangen
 • Bij twijfel (niet) doen
 • Bodemsanering in juridisch perspectief
 • Boom Basics Omgevingsrecht
 • Bridging the Gap between International Investment Law and the Environment
 • Climate Change Governance in International Civil Aviation
 • Climate Change Policy
 • Climate Change Remedies
 • Commentaar & Context Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
 • Commentaar & Context Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
 • Commentaar & Context Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
 • Commentaar & Context Omgevingsbesluit
 • Consensus & Controversies in Animal Biotechnology
 • Crisis- en herstelwet (2009-4)
 • De kwaliteit van milieurichtlijnen
 • De nieuwe waterwet
 • De nieuwe Wet ruimtelijke ordening en de bescherming van natuur en milieu
 • De omgevingsvergunning
 • De Omgevingswet
 • De toekomst van het milieurecht: eenvoudig beter?
 • Duurzame gebiedsontwikkeling: over vormen van regulering en de rol van aanbesteding
 • Duurzame handel in juridisch perspectief
 • Effectgerichte normen in het omgevingsrecht
 • Emissiehandel, Eerste druk
 • Environmental Procedural Rights in Africa
 • EU Emissions Trade Scheme and Aviation
 • Europees milieurecht in de Lage Landen
 • Externe veiligheid
 • Flora- en faunawet, Eerste druk
 • Foreign Direct Liability and Beyond
 • From Waste to Energy: Technology, the Environment and the Implications under EU Law
 • Greenhouse Gas Emissions from International Aviation
 • Het dilemma van de Noordzee (deel 2011-1)
 • Hoofdlijnen milieubestuursrecht
 • Implementing EU Environmental Law in Italy
 • Interbestuurlijk toezicht in het omgevingsrecht
 • Interstate Liability for Climate Change-Related Damage
 • IPPC: in wetgeving en praktijk
 • Juridische aspecten van klimaatverandering
 • Klimaatverandering en de rol van het milieurecht
 • Klimaatverandering en rechtsontwikkeling anno 2005
 • Law for a Circular Economy
 • Mandatory Corporate Social Responsibility Reporting in the EU
 • Met recht naar een circulaire economie
 • Milieu en Luchtvaart
 • Milieuaansprakelijkheid goed geregeld?
 • Milieubescherming in het omgevingsplan
 • Milieuproblemen in de landbouw: falend omgevingsrecht en mogelijke oplossingen
 • Milieurecht in ontwikkeling
 • Modernisering algemene regels Wet milieubeheer
 • Multilateral Environmental Agreements: State of Affairs and Developments 2008
 • Multilateral Environmental Agreements: State of Affairs and Developments 2009
 • Multilateral Environmental Agreements: State of Affairs and Developments 2010
 • Naar aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) klimaatverandering?
 • National-Level Adoption of International Standards on Expropriation, Compensation and Resettlement
 • Natuur(lijk) met recht beschermd: naar een effectieve en hanteerbare natuurbescherming
 • Nederlandse milieurichtlijnen en beste beschikbare technieken
 • Ontwikkelingen in het Europees milieustrafrecht
 • Oslo Principles on Global Climate Obligations
 • Ozone Protection: The International Legal Regime
 • Radioactive Waste Management in International and European Legal Perspective
 • Roadmap to EU Food Law
 • Schaarse publieke rechten
 • Sustainability and Private Law
 • Sustainability Clauses in International Business Contracts
 • Sustainable Tourism and Law
 • Tekstuitgave Omgevingswet
 • The Protection of the Marine Environment against Alien Invasive Species
 • The Social Construction of the Dutch Air Quality Clash
 • The World Ocean: International Legal Regime
 • Towards Sustainability
 • Verbetering betrouwbaarheid basisregistratie Kadaster
 • Wabo: antwoorden op praktijkvragen
 • Wie beschermt het natuurbeschermingsrecht
Ondernemingsrecht en Insolventierecht

Tijdschriften

 • Maandblad voor Ondernemingsrecht
 • Onderneming & Financiering

Updates en databanken

 • INS updates
 • OR updates

Boeken

 • ‘Opgelegde bescherming’ in het bedrijfsrecht
 • A Comparative Study of the Corporate Bankruptcy Reorganization Law of the U.S. and China
 • Arbeidsrecht & Reorganisatie
 • Balancing the Protection of Business and Employment in Insolvency
 • Bedrijf en ondernemingsrecht
 • Bestuursaansprakelijkheid bij de ondernemende stichting
 • Boekhouden voor (fiscaal) juristen
 • Boom Basics Insolventierecht
 • Boom Basics Internationaal handelsrecht
 • Boom Basics Mededingingsrecht
 • Boom Basics Naamloze en besloten vennootschap
 • Boom Basics Vereniging en stichting
 • Bouwen aan vertrouwen
 • Brazil Infrastructure Law
 • Bridging the Gap between International Investment Law and the Environment
 • Bringing Controlling Shareholders to Court
 • Claimcode 2019
 • Code Pensioenfondsen
 • Commentaar & Context Corporate Governance Code
 • Contractual Control in the Supply Chain
 • Convergence and Divergence in International Private Law
 • Corporate governance in Nederland
 • Corporate Governance in the Netherlands
 • Corporate Law and Economic Stagnation
 • Corporate Litigation bij de Ondernemingskamer
 • COVID-19 als stresstest voor het insolventierecht
 • CSR for young business lawyers
 • Daar word ik blij van
 • De bestuurder van de NV of BV
 • De cooperatie, een eigentijdse rechtspersoon
 • De impact van het vennootschappelijk belang: machtsverhoudingen, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
 • De plaats van de eenmanszaak in het stelsel van het privaatrecht
 • De rechtspersoonlijkheid van geloofsgemeenschappen
 • De redelijk handelende aanbesteder
 • De stichting, stichting particulier fonds en de trust
 • Directors’ liability in the twilight zone
 • Distress Dynamics in Bankruptcy
 • Due diligence
 • Effectiviteit van privaatrechtelijke regulering: is dat meetbaar?
 • Essays on Private and Business Law
 • EU Cross-Border Insolvency Court-to-Court Cooperation Principles
 • Financiële prikkels voor aandeelhouders
 • Fiscale behandeling van de DGA
 • Flex BV en Wet bestuur en toezicht
 • Foreign Direct Liability and Beyond
 • Foreign Takeover Bids in China and the Netherlands
 • Franchise
 • Het Executive Committee
 • Het incasseren van ongenoegen
 • Independence and Impartiality in International Commercial Arbitration
 • Inleiding mededingingsrecht
 • Inleiding personenvennootschappen
 • Innovatie in het ondernemingsrecht
 • Insider Guarantees in Corporate Finance
 • Insolventierechtelijke incidenten
 • International Arbitration and Corporate Law: An OHADA Practice
 • International Business Courts
 • International Contributions to the Reform of Chapter 11 U.S. Bankruptcy Code
 • Is de notaris de markt meester?
 • Jaarrekeninglezen voor juristen
 • Juridisch risicomanagement
 • Kernarresten Ondernemingsrecht
 • Koersen door de Wet op het financieel toezicht
 • Koersen door de Wet op het financieel toezicht (deel 1)
 • Koersen door de Wet op het financieel toezicht (deel 4)
 • Mandatory Corporate Social Responsibility Reporting in the EU
 • New Bank Insolvency Law for China and Europe
 • On the brink of European patent law (Handelseditie)
 • Ondernemingsrecht begrepen
 • Online Dispute Resolution: Theory and Practice
 • Open normen, belang en actie bij geschillen in besloten ledenverhoudingen
 • Parlementaire Geschiedenis van de Faillissementswet
 • Parlementaire geschiedenis van de Faillissementswet 1896-2017
 • Parlementaire Geschiedenis van de WHOA
 • Personenvennootschappen naar Arubaans en Nederlands Antilliaans recht
 • Property Law Perspectives VII
 • Q&A Ondernemingsrecht
 • Recht in bedrijf
 • Reforming the Law on Business Organisations
 • Regulation of Issuers and Investor Protection in the US and EU
 • Regulering beleggingsinstellingen en icbe’s in de Wft
 • Russia, The European Union and the CIS
 • Schaarse publieke rechten
 • Shareholder Democracy
 • The 800-pound Gorilla: Limits to Group Structures and Asset Partitioning in Insolvency
 • The Bank Recovery and Resolution Directive and the Single Resolution Mechanism
 • The CISG Advisory Council Opinions
 • The Future of International Restructurings after the Implementation of WCO II and the Amendment of EIR: Is the Best yet to Come?
 • The Intoxication of Force
 • The Position of Dutch Works Councils in Multinational Corporations
 • The Rationale of Publicity in the Law of Corporeal Movables and Claims
 • Tien tinten Schwarz
 • Toezicht & Compliance: de veranderde rol van de commissaris
 • Turboliquidatie
 • Uittreksels jurisprudentie ondernemingsrecht
 • Uniformiteit, quo vadis?
 • Vaardig met ondernemingsrecht
 • Vennootschapsrecht in het Koninkrijk der Nederlanden: One-size-fits-all?
 • Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht
 • Vereniging Jaarrekeningenrecht – Bundel 2010/2011
 • Vereniging Jaarrekeningenrecht – Bundel 2014/2015
 • Wanorde? Hoe het faillissementsrecht zich tegen schuldeisers dreigt te keren
 • Wet & Geschiedenis Aanpassing Enquêterecht
 • Wet & Geschiedenis Flex-B.V.
 • Wet & Geschiedenis Wet bestuur en toezicht
 • Wet & Geschiedenis Wet Clawback
 • Wettenbundel financieel recht 2014/2015
 • Wettenbundel financieel recht 2015/2016
 • Winst en jaarrekening begrepen
 • Zorgplichten van Nederlandse ondernemingen inzake internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen
Pensioenrecht

Updates en databanken

 • PR updates

Boeken

 • Governance in beweging
 • Intern toezicht in de pensioensector
 • Inzicht in de Code Pensioenfondsen
 • Pensioenovereenkomstenrecht
 • Pensioenrecht
Personen- en Familierecht

Tijdschriften

 • Family & Law
 • Tijdschrift voor Jeugdrecht

Updates en databanken

 • PFR Updates

Boeken

 • Alimentatie van nu
 • Basisboek recht in de zorg- en welzijnssector 2021-2022
 • Belastingen voor de familiepraktijk
 • Best Practice Guide Echt Scheiden
 • Boom Basics Erfrecht en schenking
 • Boom Basics Jeugdrecht
 • Boom Basics Personen- en familierecht
 • Boom Basics Relatievermogensrecht
 • Boom Juridische praktijkboeken Het huwelijksvermogensrecht
 • Commentaar & Context Wet herziening partneralimentatie
 • Commercieel draagmoederschap en illegale opneming van kinderen
 • De huwelijksgemeenschap bij echtscheiding
 • De juridische status van polygame huwelijken in rechtsvergelijkend perspectief
 • De laatste shariarechtbank van Europa
 • De regeling en rechtsgevolgen van vermissing in rechtsvergelijkend perspectief
 • De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?
 • De toepassing van het Haags Kinderontvoeringsverdrag in Nederland en het belang van het kind
 • De Wet herziening partneralimentatie
 • Echtscheidingsrecht
 • Eenvoudige adoptie van pleegkinderen
 • Familierecht
 • Family Law and Family Realities
 • Grondslagen van partneralimentatie
 • Het huwelijksvermogensrecht
 • Het nieuwe scheidingsrecht
 • Het recht van kinderen op levensonderhoud: een gedeelde zorg
 • Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking
 • Implementing the Convention on the Rights of the Child in Lusophone Africa
 • Internationale kinderontvoering
 • Investment and Commercial Arbitration
 • Jeugdrecht begrepen
 • Koude uitsluiting
 • Legitimiteit en rechtswaarborgen bij gesloten plaatsingen van kinderen
 • M/V en verder
 • Marital Captivity
 • Meeroudergezag: een oplossing voor kinderen met meer dan twee ouders?
 • Minderjarigen en (de zorg voor hun) vermogen
 • Naleving van contact-/omgangsafspraken na scheiding
 • Nederlands Caribisch Erfrecht
 • Omgang tussen grootouders en kleinkinderen
 • Partner- en kinderalimentatie: knelpunten en voorstellen voor verbetering
 • Pleegrechten voor kinderen
 • Rechterlijke creativiteit en de rechten van het kind
 • Redelijkheid en billijkheid in het personen- en familierecht, meer in het bijzonder in het huwelijks- en echtscheidingsvermogensrecht
 • Samenleven
 • Tekstuitgave Jeugdwet
 • The Status of Children Arising from Inter-Country Surrogacy Arrangements
 • Toezicht op het bewind van ouders en voogden over het vermogen van minderjarigen
 • Understanding Kinship Care of Children in Africa
 • Valorisation of Household Labour in Family Property Law
 • Verantwoordelijkheden in het familierecht: de rol van staat, familie en individu
 • Vergelijkenderwijs
 • Wetgeving Jeugdrecht
 • Wetgeving Jeugdrecht 2013/2014
 • Wetgeving Jeugdrecht 2016
Recht Algemeen

Tijdschriften

 • Advocatenblad
 • Justitiele Verkenningen
 • Erasmus Law Review (ELR)
 • Caribisch Juristenblad

Boeken

 • Applicable Law in International Investment Disputes
 • Beeldvorming voor rechtsvorming
 • Being Mary?
 • Bestuursrechtelijke aanpak van criminaliteit en terrorisme
 • Between Hobbes’ Leviathan and Smith’s Invisible Hand
 • Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht
 • Boom Basics Advocatentuchtrecht
 • Boom Basics Consumentenkoop
 • Boom Basics Dutch Financial Supervision Act
 • Boom Basics Human Rights
 • Boom Basics Internationaal handelsrecht
 • Boom Basics Internationaal recht
 • Boom Basics Jeugdrecht
 • Boom Basics Migratierecht
 • Boom Basics Naamloze en besloten vennootschap
 • Boom Basics Privacyrecht
 • Boom Basics Romeins Recht
 • Boom Basics Verbintenissenrecht
 • Boom Basics Vereniging en stichting
 • Boom Basics Verzekeringsrecht
 • Boom Basics Wet op het financieel toezicht
 • Boom Jurisprudentie en documentatie Vademecum Notariaat 2012/2013
 • Comparative Perspectives of Consumer Over-Indebtedness
 • Constitutions Compared (6th ed.)
 • Cum Suis
 • Databeheer en legal tech
 • De Advocatenbarometer 2020
 • De advocatuur als onderneming
 • De Erven Kerdijk
 • De Groninger Faculteit der Rechtsgeleerdheid (1596-1970)
 • De Hoge Raad in 2025
 • De Hoge Raad in 2025 (MCRC)
 • De resonante rechtsstaat
 • Democratie ontrafeld
 • Donner und Blitz
 • Dwingend privaatrecht op maat
 • E Hofi di Ley
 • Erasmus School of Law en haar voorgangers
 • Ethiek en recht in kort bestek
 • Evolution in Dispute Resolution
 • Grondslagen van het recht 4: Materialen
 • Handboek business development voor advocaten & notarissen
 • Handboek oplossingsgericht werken bij bezwaar
 • Hanteerbaar privaatrecht
 • Het landschap van het recht
 • Het pleit beslecht
 • Het probleemoplossend vermogen van het rechtssysteem
 • Het publieke van het privaatrecht: hoe regulering van publieke belangen het privaatrecht beïnvloedt
 • Het stopzetten van KEI-civiel nader bezien
 • Inleiding empirische rechtswetenschap
 • Inleiding in de shari’a
 • Inleiding in het Nederlandse recht
 • Innoverende hoven
 • Herijking milieuregelgeving
 • IT-recht
 • Jeugdrecht begrepen
 • Jubileumbundel 175 jaar Hoge Raad der Nederlanden
 • Judicial Decision Making in Civil Law
 • Juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen
 • Kennis- en informatiemanagement in juridische organisaties
 • Kunst, recht en beleid
 • Landjepik in Nederland / Illegal Land Use in the Netherlands
 • Law & Governance – Beyond the Public-Private Law Divide?
 • Legal Education and Judicial Training in Europe
 • Legal Education in Asia
 • Legal Experiments: Mission Impossible?
 • Legal management
 • Legal Research
 • Liber Donum?!
 • Logisch? Leren van drogredeneringen
 • Macht en tegenmacht in Amerika
 • Made in Maastricht 1981-2021
 • Mag ik dit zeggen?
 • Mag ik dit zeggen? (studenteneditie)
 • Management & Organisatie binnen de professionele juridische dienstverlening
 • Met een klap van de hamer
 • Methodische beroepsvorming
 • Middelen voor Meijer
 • MoneyLaw (and beyond)
 • Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2010
 • Naar een nabijheidsrechter?
 • Naar een verbeterde vastgoedketen
 • Nederlanders in de heilige oorlog: Zoeaven, Brigadisten en jihadisten
 • Nederlands recht begrepen
 • Nederlandse Encyclopedie Empirical Legal Studies
 • Nederlandse Orde van Advocaten; Beroepsopleiding Advocatuur Introductie in de advocatuur
 • Nuttig, maar belangrijk
 • Obstructionist Behavior in International Commercial Arbitration
 • On Lawmaking and Public Trust
 • Onderwijsovereenkomst
 • Onderwijsrecht
 • Onderwijsrecht in meervoud
 • Organisatie van professional services
 • Organisatiewijs
 • Organizational Science meets Law and Economics
 • Over opinions
 • Piet Sanders: een honderdjarige vernieuwer
 • Practical Legal English: Legal Terminology
 • Practical legal English: legal terminology, First edition
 • Praktijkvaardigheden Juridische PR
 • Preadviezen 2012
 • Preadviezen 2015
 • Preadviezen 2016
 • Preadviezen 2017
 • Preadviezen 2018
 • Preadviezen 2019
 • Precies privaatrecht
 • President Trump en de rule of law
 • Privaatrecht in context
 • Professional organizing, je leven op orde
 • Professional services in een organisatorische context
 • Projectmanagement in de rechtspraktijk
 • Prota
 • Rake remedies – Opstellen over handhaving van rechten, naleving van plichten en sanctionering van verkeerd gedrag in het privaatrecht
 • Re- De- Co-dification?
 • Recht van de Islam 25
 • Rechtspersonen naar privaatrecht
 • Rechtstheorie en praktijk – een liber amicorum
 • Rechtszaken met een glimlach
 • Regeling inzake luchtkwaliteit; Nederland op slot?
 • Ruimtelijke inrichting en handhaving op de Noordzee
 • Scheidende machten
 • Signora Senatrice
 • Stratego, risk en scrabble
 • Tekstuitgave Privacyverordening
 • Tekstuitgave Privacyverordening & UAVG
 • The Last Sharia Court in Europe
 • The T-shaped Lawyer and Beyond
 • The Value of the Oath
 • The “Private” in Private International Law
 • Toegang tot recht
 • Towards Innovation in Legal Education
 • Tussen toets en bestuur
 • Uit de praktijk
 • Understanding Dutch Law
 • Vademecum Advocatuur 2017
 • Vademecum Advocatuur 2018
 • Vademecum Advocatuur 2019
 • Vademecum Advocatuur 2020
 • Vademecum Advocatuur 2021
 • Vademecum Notariaat 2013/2014
 • Vademecum Notariaat 2018/2019
 • Van een andere orde
 • Van praktizijnopleiding tot juridische faculteit
 • Vechten in toga
 • Veelzijdig in cassatie
 • Verhaal, uitwinning en rangorde
 • Vijftig juridische opstellen voor een Leidse nachtwacht
 • Wat is sportrecht?
 • Wegen der vrijheid
 • Wetenschappelijk Bijdragen
 • Wetsanalyse
 • Zaaksvervanging
 • Zorgplichten in publiek- en privaatrecht
Staats- en Bestuursrecht

Tijdschriften

 • European Journal of Law Reform (EJLR)
 • RegelMaat
 • Tijdschrift voor Toezicht

Boeken

 • 2030: Het juridische instrumentarium voor mitigatie van klimaatverandering, energietransitie en adaptatie in Nederland
 • Aan de grens van milieuvergunning
 • Abuse: The Dark Side of Fundamental Rights
 • Administrative Action and Procedures in Comparative Law
 • After the Spring
 • Algemene regels in het bestuursrecht
 • Algoritmes en grondrechten
 • Alternatieven van en voor de bestuursrechter
 • Ambtshalve toetsing: gerechtvaardigde uitzondering of uitgeholde regel?
 • Amerikaans staatsrecht
 • An Uneven Balance?
 • Artificiële intelligentie en de rechtsstaat
 • Artikel 94 Grondwet toegepast
 • Beginselen bouwen burgerschap
 • Beginselen van Caribisch Staatsrecht
 • Beginselen van goed markttoezicht
 • Beginselen van het Curaçaose Bestuursrecht
 • Beginselen van het Curaçaose Staatsrecht
 • Behoorlijk bestuursprocesrecht
 • Beoordelen van integriteit met de Wet Bibob
 • Bestuurlijke punitieve sancties – Preadviezen, Eerste druk
 • Bestuursrecht
 • Bestuursrecht begrepen
 • Bestuursrecht Deel 1
 • Bestuursrecht Deel 2
 • Bestuursrecht harmoniseren: 15 jaar Awb
 • Bestuursrecht of strafrecht
 • Bestuursrecht tussen autonomie en verhouding
 • Bestuursrecht, e-mail en internet
 • Bestuursrechtelijk bewijsrecht: wetgever of rechter? – Verslag
 • Bestuursrechtelijke aanpak van criminaliteit en terrorisme, verslag van de vergadering gehouden op 11 mei 2007
 • Bestuursrechtelijke criminologie
 • Bevrijdende & begrenzende soevereiniteit
 • Binding van rechters aan elkaars uitspraken in bestuursrechterlijk perspectief
 • Boetes en andere bestraffende sancties: een nieuw perspectief?
 • Boom Basics Bestuursrecht
 • Boom Basics Staatsrecht
 • Bronnen van legitimiteit
 • Campaign Finance Law
 • Capita bestuurs(proces)recht
 • Choosing Sharia?
 • Comparative Law in Legislative Drafting
 • Constitutional Review and Democracy
 • Constitutional Topography: Values and Constitutions
 • Constitutionalizing Secession in Federalized States: A Procedural Approach
 • Contextualizing Constitutionalism
 • Courts, Interpretation, the Rule of Law
 • De Arubaanse rechtsstaat als institutioneel netwerk
 • De Awb en de bijzondere wetgeving
 • De bescherming van concurrentiebelangen in het bestuursrecht
 • De bestuurder in het onderwijs
 • De betekenis van het EVRM voor het materiële bestuursrecht
 • De bevoegdhedenovereenkomst
 • De constitutionele conventie: kwal op het strand of baken in zee?
 • De democratische rechtsstaat
 • De digitale overheid
 • De glijbaan van een president
 • De grenzen van het publieke debat
 • De Grondwet van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden van 1815
 • De Koning
 • De lange schaduw van het verleden?
 • De onverplichte tegemoetkoming
 • De ordening van mechanismen van rechtsvorming in de democratische rechtsstaat
 • De passie voor alledaagse rechtsorde
 • De procedure bij de bestuursrechter in kortst bestek
 • De Raad van State in Perspectief
 • De rechter als evenwichtskunstenaar
 • De rol van bestuursorganen bij effectieve geschilbeslechtering
 • De Staat versus Wilders
 • De stap naar hoger beroep
 • De Staten-Generaal vertegenwoordigen het geheele Nederlandsche volk
 • De stembus
 • De stempel van de meester
 • De taal van het bestuursrecht
 • De toegang tot de rechter beperkt – Verslag
 • De toekomst van de formele rechtskracht
 • De toekomst van de rechtsbescherming tegen de overheid
 • De toekomst van het toezicht op fondsenwerving voor goede doelen in Nederland
 • De verdeling van schaarse publiekrechtelijke rechten
 • De vijfde tranche
 • De voorlopige voorziening in het bestuursrecht
 • De wisselwerking tussen recht en vertrouwen bij toezicht en handhaving
 • De witwasmeldplicht
 • Designing Administrative Pre-Trial Proceedings
 • Direct Democracy in Comparative Law
 • Een goede raad
 • Een informele aanpak bij bestuursrechtelijke besluitvorming
 • Een nieuwe politieke formule
 • Een voortdurende schoolstrijd
 • Effectieve rechtsbescherming bij de verdeling van schaarse publieke rechten
 • Erkenning, excuses en herstel
 • Ervaringen met bezwaar
 • Europa en het algemeen bestuursrecht
 • Europa, Europa
 • European Democracy in Crisis
 • Europeanisering van het algemeen bestuursrecht
 • Europeanisering van het vertrouwensbeginsel
 • Europees Nederlands Staatsrecht
 • Europees offensief tegen nationale rechtsbeginselen?
 • Experimenten in het bestuursrecht
 • Externe en interne openbaarheid in het bestuursproces
 • Freedom and Its Enemies
 • Fundamentele rechten en vermogensrecht
 • Fundamentele verhalen
 • Gelijkheid als juridisch beginsel
 • Geloofsgemeenschappen en recht
 • Grensoverschrijdend bestuursrecht
 • Groot onderhoud of kruimelwerk
 • Handboek Caribisch bestuursprocesrecht
 • Handboek Caribisch Staatsrecht
 • Handboek openbaarheid van bestuur
 • Handboek oplossingsgericht werken bij bezwaar
 • Handhaving van EVRM-rechten via het aansprakelijkheidsrecht
 • HBO-reeks Bestuurs(proces)recht in kort bestek
 • Het besluit voorbij
 • Het doel wel gesteld
 • Het eenzame paard en de wetgevingsleer
 • Het kerkgenootschap in de neutrale staat
 • Het recht om te demonstreren
 • Het vreemdelingenrecht van Curaçao
 • Het wetgevend oordeel
 • Hybride bestuursrecht
 • Identity, Political and Human Rights Culture as Prerequisites of Constitutional Democracy
 • Ieder voor zich en de natuur voor ons allen
 • In Dienst van het Recht
 • Inleiding bestuursrecht
 • Invordering door de overheid
 • Jonge VAR-reeks Genoemd of gedoemd?
 • Judicial Dialogue
 • Justiciability of Political Questions in South Africa
 • Kern van het bestuursrecht
 • Key Developments in Constitutionalism and Constitutional Law
 • Kolonialisme en codificatie
 • Landsverordening administratieve rechtspraak Aruba
 • Landsverordening administratieve rechtspraak Curaçao
 • Legal Argumentation and the Rule of Law
 • Legal Transformation in Northern Africa and South Sudan
 • Lijdelijk toezien?
 • Lokale weerbare democratie
 • Loyale samenwerking binnen de EU
 • Maatwerk in het bestuursrecht
 • Massale Procedures
 • Mensenrechten en toezichthouders
 • Militant Democracy
 • Naar een glazen wetgevingshuis
 • Nadeelcompensatie en onrechtmatige overheidsdaad
 • Nationaliteit en rechtszekerheid
 • Nederlandse Orde van Advocaten; Beroepsopleiding Advocatuur Bestuursprocesrecht
 • New Developments in Constitutional Law
 • New Politics of Decisionism
 • Niet de beperking, maar de ruimte
 • Niet tijdig beslissen
 • Ondermijning
 • Onmiddellijke handhaving van de openbare orde of bestuursdwang?
 • Openbare-orderecht in ontwikkeling
 • Optreden ter zitting
 • Orde in het semipublieke domein
 • Overheid en godsdienst
 • Perspectives on Global Constitutionalism
 • Planschaderecht en privaatrechtelijk schadevergoedingsrecht
 • Populism and Democracy
 • Preadviezen
 • Preadviezen 2011
 • Preadviezen 2013
 • Preadviezen 2014
 • Privaat bestuur?
 • Privacy in het bestuursrecht
 • Proeve van een verbeterde Grondwet
 • Rechterlijke toetsing in het asielrecht
 • Rechtsontwikkeling door de bestuursrechter
 • Rechtsorde en bestuur
 • Rechtsrelativering
 • Reflections on Democracy in the European Union
 • Sanctionering van ondernemingen en bestuurders in het bestuursstrafrecht
 • Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter
 • Scheiding van kerk en staat en de ontwikkeling van de kerk tot een zelfstandige geloofsgemeenschap
 • Semipublieke instellingen
 • Snel, Eenvoudig en Onkostbaar
 • Snellere besluitvorming over complexe projecten vergelijkend bekeken
 • South Asian Constitutional Systems
 • Sovereignty and Diversity
 • Staatsrecht
 • Staatsrecht begrepen
 • Staatssteun op het grensvlak van bestuursrecht, Europees recht en fiscaal recht – Preadviezen
 • Strategisch procederen in het bestuursrecht
 • Surinaams bestuursrecht
 • The American Presidency after Barack Obama
 • The American Presidency under Trump
 • The Constitution in Private Relations: Expanding Constitutionalism
 • The Constitutional Systems of Central-Eastern, Baltic and Balkan Europe
 • The Constitutional Systems of East Asia
 • The Dutch Constitution Beyond 200 Years
 • The Law/Politics Distinction in Contemporary Public Law Adjudication
 • The Role of Courts in Contemporary Legal Orders
 • The Spanish Constitutional System
 • The World Community between Hegemony and Constitutionalism
 • Tijd voor verandering
 • Toegang tot de rechter beperkt – Preadviezen
 • Toegang tot de rechter: processuele openbaarheid en belang
 • Toezicht en legaliteit
 • Toezicht op markten
 • Two Centuries of Norwegian Constitution: Between Tradition and Innovation
 • Uitleg van de Grondwet: Studenteneditie
 • Uittreksels jurisprudentie Bestuurs- en bestuursprocesrecht
 • VAR-reeks De digitale overheid – verslag
 • VAR-reeks Tijd voor verandering
 • Veiligheid en privacy, Eerste druk
 • Vertrouwen in de lokale rechtsstaat
 • Vertrouwen in de overheid
 • Vrijheid van godsdienst in een democratische samenleving
 • Vrijheid, gelijkheid en redelijkheid
 • Wendbaar wetgeven
 • Wet elektriciteit en drinkwater BES / BES Electricity and Drinking Water Act
 • Wetgeving Arubaans Staats- en Bestuursrecht
 • Wetgeving staats- en bestuursrecht voor Sint Maarten
 • When Private Actors Contribute to Public Interests
 • Woonoverlast en het recht op privéleven
Strafrecht

Tijdschriften

 • African Journal of International Criminal Justice (AJICJ)
 • Nederlands tijdschrift voor Strafrecht
 • Boom Strafblad
 • Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving
 • Tijdschrift Modernisering Strafvordering
 • Justitiele Verkenningen
 • PROCES

Updates en databanken

 • SR Updates

Boeken

 • ‘Zeg maar Henk tegen de chef’
 • Acting Together in Crime
 • Actoren in de strafrechtspleging
 • Administrative Measures to Prevent and Tackle Crime
 • Adolescentenstrafrecht
 • Affectieschade
 • Africa and the Future of International Criminal Justice
 • Alledaags politiewerk in een gedigitaliseerde wereld
 • Alleen voor de vorm?
 • Als de waarheid eraan moet geloven
 • Als vreemde ogen dwingen
 • Ambtelijke corruptie in het strafrecht, Eerste druk
 • Antilliaanse strafrechtspleging: een inleiding
 • Armslag voor de strafrechter
 • Assumpties annoteren
 • Audiovisuele verslaglegging in een gemoderniseerd Wetboek van Strafvordering
 • Bajesboek
 • Basisboek criminologie
 • Basisboek cybercriminaliteit
 • Bedreigen en intimideren van OM- en politiemedewerkers
 • Beginselen van goed markttoezicht
 • Beklag over niet vervolgen
 • Benchmarking in het gevangeniswezen
 • Beperkt in de keten
 • Beroepsverboden in Nederland
 • Bestuursrechtelijke victimologie
 • Bijzonder strafrecht
 • Boom Basics Strafrecht
 • Boom Masterreeks Strafrechtelijke rechtshandhaving
 • Business as usual?
 • BVE-reeks Strafrecht Bronnenboek
 • Chain Reactions in Criminal Justice
 • Children and the law in the Netherlands
 • Citius, altius, fortius – Sneller, hoger, sterker
 • Civiel schadeverhaal via het strafproces
 • Collaboration with Justice in the Netherlands, Germany, Italy and Canada
 • Complex Criminality
 • Contempt of court
 • CoVa: eerst denken en dan …?
 • Criminal Deterrence Theory
 • Criminal Liability for Serious Traffic Offences
 • Criminaliteit en rechtshandhaving 2010
 • Criminaliteit en rechtshandhaving 2011
 • Criminaliteit en rechtshandhaving 2012
 • Criminaliteit en Rechtshandhaving 2013
 • Criminaliteit en rechtshandhaving 2014
 • Criminaliteit en rechtshandhaving 2015
 • Criminologie en strafrecht
 • Criteria voor strafbaarstelling in een nieuwe dynamiek
 • Cross-border Access to Electronic Evidence
 • Culturele overwegingen in pro Justitia-rapportages
 • Cyber Safety: An Introduction
 • Cyberthreats and International Law
 • Daad, dader en deskundige
 • De beleving van het elektronisch toezicht in vergelijking met de gevangenisstraf
 • De boete uit balans
 • De burger als rechter
 • De dansende dader
 • De Haagse kindermoorden
 • De handhaving van discriminatiewetgeving in de politiepraktijk
 • De Hoogezandse brand: Een tijdlijn als alibi
 • De invloed van de Europese Unie op het strafrecht
 • De kroongetuige in het Nederlandse strafprocesrecht
 • De kroongetuige in het Passageproces
 • De kunst van een humaan strafrecht
 • De kunst van het internet
 • De macht over het strafproces
 • De moddermoord
 • De neutrale strafrechter
 • De onafhankelijke strafrechter
 • De ontmaskering van het strafrechtelijk discours
 • De ontnemingsmaatregel toegepast
 • De persoon van de verdachte
 • De Pilot Verhoorstudio’s in opvanglocaties voor slachtoffers van mensenhandel
 • De praktijk van de voorwaardelijke invrijheidstelling in relatie tot speciale preventie en re-integratie
 • De prijs van het instrumentalisme
 • De staat van bestuur van Aruba
 • De strafbaarstelling van mensenhandel ontrafeld
 • De strafmaat voor jeugdige daders van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven in internationaal perspectief
 • De strafrechtelijke aansprakelijkheid van leidinggevenden van ondernemingen
 • De tenlastelegging als grondslag voor de rechterlijke beslissing
 • De uiterlijke verschijningsvorm in het strafrecht
 • De verdachte in de bak
 • De vogel vrij
 • De weg naar het moderne strafvonnis
 • De Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens
 • De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad
 • De zucht naar vrijheid
 • Delinquente meisjes
 • Dialectiek van nationaal en internationaal strafrecht
 • Discriminatie als strafbeïnvloedende omstandigheid bij strafbare feiten
 • Dissidente rechercheurs in Enschede
 • DNA-rapporten
 • Economie van misdaad en straf
 • Een kleine biografie van het straffen
 • Een veilige terugkeer in de samenleving
 • En plein public
 • Enduring Freedom of blijvende strijd?
 • European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics
 • Europese idealen
 • Evaluatie Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
 • Excuses aan verkeersslachtoffers
 • Executie na de Wet tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen
 • Facts Matter
 • Financieel toezicht binnen het (jeugd)strafrecht
 • Gedragsinterventies voor volwassen justitiabelen
 • Geef ze een vinger en ze willen de hele hand
 • Georganiseerde criminaliteit in Nederland
 • Georganiseerde misdaad en de zichtbare hand
 • Geschilbeslechtingsdelta 2014
 • Gevangen in de EBI
 • Halt: Het alternatief?
 • HBO-reeks Straf(proces)recht begrepen
 • Herijking van Uniestrafrecht
 • Herstelmogelijkheden in de strafrechtspleging van een kleine rechtsorde
 • Herziening in strafzaken
 • Het aansprakelijk stellen van bestuurders
 • Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
 • Het gebruik van de telefoon- en internettap in de opsporing
 • Het interregionale strafrecht van het Koninkrijk der Nederlanden
 • Het leefklimaat in justitiële inrichtingen
 • Het likkende hondje
 • Het turbulente politiebestel
 • Het voorwaardelijk sepot
 • Het woord en de daad
 • Het zichtbare slachtoffer
 • Homo ludens en humaan strafrecht
 • Implementing and Enforcing EU Criminal Law
 • In Dienst van het Recht
 • In onderlinge samenhang
 • Inbeslagneming en confiscatie van crimineel vermogen
 • International Criminal Investigations
 • Invoering jeugdstrafrecht in Caribisch Nederland
 • Ivoren Toga 2012-2018
 • Jeugddeliquentie:risico’s en bescherming
 • Jeugdrecht begrepen
 • Jeugdstrafrecht
 • Jihadi terrorism in the Netherlands
 • Jongeren en vrijheidsbeneming
 • Joost houdt niet van haarlemmerolie
 • Juridische haalbaarheid van voorgestelde oplossingen voor de weigeraarsproblematiek omtrent tbs-oplegging
 • Kansen voor juristen
 • Klachten tegen niet-vervolging (artikel 12 Sv-procedure)
 • Klassenjustitie in de Nederlandse strafrechtketen
 • Law Enforcement in Digital Society
 • Law Is Too Important to Leave to Lawyers
 • Leidse gedachten voor een modern straf(proces)recht
 • Living on the hyphen
 • Mediation in het strafrecht
 • Meer dan een kwestie van tijd
 • Meer jeugdige verdachten, maar waarom?
 • Meerdaadse samenloop in het strafrecht
 • Meervoudige aansprakelijkstelling
 • Mensenhandel in de Amsterdamse raamprostitutie
 • Misschien was het nog te vroeg
 • Modaliteiten van betekening in rechtsvergelijkend perspectief
 • Multicultureel politiewerk
 • Naar een persoonlijke forensische psychologie en psychiatrie
 • Nederlandse Orde van Advocaten; Beroepsopleiding Advocatuur Strafprocesrecht
 • Negotiated Settlements for Corruption Offences: A European Perspective
 • Neurowetenschappelijke toepassingen in de jeugdstrafrechtketen
 • Normering en toezicht in de opsporing
 • Officieren van justitie in de 21e eeuw
 • OM-strafbeschikking
 • Onderzoek naar de juridische houdbaarheid van het afnemen en bewaren van celmateriaal voor DNA-onderzoek voor de veroordeling
 • Ongewoon moeilijk
 • Onterechte vrijspraken?
 • Ontwikkelingen in het Europees milieustrafrecht
 • Op zoek naar nieuw evenwicht
 • Opsporing, tegenspraak en veranderende frames
 • Organiseren en verantwoorden door de strafrechter
 • Over de grenzen van de discipline
 • Over grenzen bij bewijsvergaring
 • Over misdaden en straffen door Cesare Beccaria
 • Overarching Views of Crime and Deviancy
 • Papieren werkelijkheid
 • Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering – deel 0
 • Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering – deel 8
 • Please, please me’s number one
 • Pre-trial Detention in the Netherlands
 • Preadviezen
 • Preadviezen 2011
 • Preadviezen 2013
 • Preadviezen 2014
 • Preventing Money Laundering
 • Privacyrecht en slachtoffers
 • Private Remedies for Corruption
 • PROCES van de eeuw
 • Punish, Seduce or Persuade
 • Raison d’etre
 • Reacties op onbestrafte overtredingen
 • Rechtsbijstand bij politieverhoor
 • Rechtspleging Civiel en Bestuur 2012
 • Rechtsvergelijkende inzichten voor de modernisering van het Wetboek van Strafvordering
 • Relaties van gezag en verantwoordelijkheid: strafrechtelijke ontwikkelingen
 • Restorative Justice Realities
 • Routes van het Recht
 • Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter
 • Secundaire victimisatie als probleem: Herstelrecht als oplossing?
 • Seksueel misbruik en aangiftebereidheid binnen de gemeenschap van Jehova’s getuigen
 • Sentencing in the Netherlands
 • Slachtoffer-dadergesprekken in de schaduw van het strafproces
 • Slachtofferadvocatuur
 • Slachtoffers en straf
 • Snel, Betekenisvol en Zorgvuldig
 • Social Control and Justice
 • Straf(proces)recht begrepen
 • Strafbaarstelling van ‘belediging van geloof’
 • Strafrecht
 • Strafrecht en publieke opinie
 • Strafrechtspleging in een digitale samenleving
 • Strafvordering buiten het rechtsgebied van een rechtbank
 • Strafvorderlijke aspecten van het DNA-onderzoek
 • Strain en jeugddelinquentie: een dynamische relatie
 • Symbolische en diabolische krachten in het strafrecht
 • The Art of the Internet
 • The Contours of International Prosecutions
 • The Dutch Implementation of the Data Retention Directive
 • The Effective Youth Court
 • The European Arrest Warrant and In Absentia Judgments
 • The Role of the International Criminal Court in Preventing Atrocity Crimes through Timely Intervention
 • Toga’s in de verhoorkamer
 • Togadragers in de rechtsstaat
 • Uittreksels arresten Straf- en strafprocesrecht
 • Vaardig met strafrecht
 • Van bejegening tot vertrek
 • Vastgoed & fout
 • Veelplegers: specialisten of niet?
 • Veelzijdige gedachten
 • Vergroting van de slagvaardigheid van het strafrecht; een rechtsvergelijkend perspectief
 • Verhoging strafmaximum moord
 • Verruiming van de aangifteplicht voor ernstige seksuele misdrijven?
 • Victa vincit veritas?
 • Voorlopige tbs-oplegging als bijdrage aan de oplossing van de weigeraarsproblematiek
 • Vrijheid en verlangen, Liber Amicorum Mooij
 • Wat werkt in Nederland en wat niet?
 • Wetgeving Arubaans straf- en strafprocesrecht
 • Wetgeving jeugdrecht 2012/2013
 • Wetgeving Jeugdrecht 2013/2014
 • Wetgeving Jeugdrecht 2016
 • Wie Joost weet, mag het zeggen
 • Wijkenaanpak en ondermijnende criminaliteit
 • Woonoverlast en het recht op privéleven
 • Zakboek strafpiket
Tuchtrecht

Updates en databanken

 • NOVA Tuchtrecht Updates
 • MFN Tuchtrecht Updates

Boeken

 • Gemeenschappelijke normen voor vertrouwensberoepen
 • Orde en discipline
Verbintenissenrecht

Boeken

 • 35 Years CISG and Beyond
 • Aanneming van (bouw)werken
 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Agreed Sums Payable upon Breach of an Obligation
 • Algemene voorwaarden
 • Bijzondere overeenkomsten begrepen
 • Boom Basics Aanbestedingsrecht
 • Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht
 • Boom Basics Consumentenkoop
 • Boom Basics Contractenrecht
 • Boom Basics Naamloze en besloten vennootschap
 • Boom Basics Verbintenissenrecht
 • Boom Basics Verzekeringsrecht
 • Boundaries and Intersections
 • Capita Civilologie
 • Capita selecta commercieel contractenrecht
 • Caribisch vermogensrecht geannoteerd
 • CISG and Latin America
 • Commercieel Contractenrecht
 • Commerciële contractanten – consistenter differentiëren?
 • Consument & recht in de praktijk
 • Consumentenbescherming door informatie?
 • Contract & commentaar
 • Contractenrecht in perspectief
 • Contracteren internationaal
 • Current Issues in the CISG and Arbitration
 • De bescherming van immateriële contractuele belangen in het schadevergoedingsrecht
 • De bevoegdhedenovereenkomst
 • De verkeersopvatting
 • De voorwaarde in het vermogensrecht
 • Derden in het privaatrecht
 • Elektronisch contractenrecht
 • Embedding the Principles of Life Time Contracts
 • Enforced performance of commercial sales contracts in the Netherlands, Singapore and China
 • Enige aspecten van de kwalitatieve verbintenis
 • Games: recht en business
 • Gedachtenlezen in het burgerlijk recht
 • Gedrag en privaatrecht
 • Globalization versus Regionalization
 • Growing the CISG
 • Handhaving van en door het privaatrecht
 • Het voorstel voor een Europese richtlijn consumentenrechten
 • Hoofdelijke verbintenissen
 • Hoofdstukken uit de Geschiedenis van het Europese Privaatrecht
 • Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht & Contractenrecht 2010/2011
 • Jurisprudentie aansprakelijkheidsrecht & Contractenrecht 2011/2012
 • Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht & Contractenrecht 2012/2013
 • Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht & Contractenrecht 2013/2014
 • Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht & Contractenrecht 2014/2015
 • Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht & Contractenrecht 2015/2016
 • Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht & Contractenrecht 2016/2017
 • Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht, Contractenrecht & Goederenrecht 2018/2019
 • Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht, Contractenrecht en Goederenrecht 2019/2020
 • Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht, Contractenrecht en Goederenrecht 2021/2022
 • Kunst onder de hamer
 • Modern Law of Contracts and Sales in Eastern Europe and Central Asia
 • Modern Law of Contracts and Sales in Latin-America, Spain and Portugal
 • Modern Law of Sales in the United States
 • Offerhauskring vijftig jaar
 • Over onwettigheid, onzedelijkheid en terugvordering
 • Protecting the Integrity of a Written Agreement
 • Recht in bedrijf
 • Rethinking Choice of Law in Cross-Border Sales
 • Schadevergoeding voor derden in personenschadezaken
 • Softwarebetrekkingen
 • State of Play
 • Sukuk Structures: Legal Engineering Under Dutch Law
 • Sustainability Clauses in International Business Contracts
 • The CISG Advisory Council Opinions
 • The Electronic CISG
 • The Presumption of Non-Conformity in European Consumer Sales Law
 • The Seller’s Right to Cure under Article 48 CISG
 • Towards Uniformity
 • Vastgoedtransacties
 • Verbintenissen & Ondernemingsrecht
 • Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht
 • Verbintenissenrecht begrepen
 • Verbintenissenrecht en ondernemingsrecht
 • Waarschuwen voor termijnen
Vreemdelingenrecht

Boeken

 • Crimmigratie & Recht

Boeken

 • Asielrecht
 • Asielrecht – Deel 1: De asielprocedure
 • Asylum Legal Aid Lawyers’ Professional Ethics in Practice
 • Besluitvorming over asiel- en migratierichtlijnen
 • Best Practice Guide Vreemdelingenbewaring
 • Boom Basics Asiel- en migratierecht
 • Boom Basics Migratierecht
 • De rechten van ongedocumenteerde kinderen in Curaçao
 • Handboek Terugkeerbesluit
 • Het vreemdelingenrecht van Curaçao
 • Mensenrechten en migratierecht
 • Migratie van Polen naar Nederland
 • Moderne slavernij of gewoon werk?
 • Nederlands Migratierecht
 • Regulier verblijfsrecht
 • Tijdelijke bescherming van asielzoekers in de EU
 • Vreemdelingenrecht begrepen

Werking Boomportaal

Stel direct uw pakket samen