Onze pakketten

Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht, Gezondheidsrecht en tal van andere rechtsgebieden. Elk rechtsgebied bieden we aan als pakket in abonnement met alle bijbehorende bronnen zoals tijdschriften, databanken en een actuele collectie ebooks.

Prijzen zijn scherp en transparant; u betaalt per pakket en het aantal gebruikers!

Tijdschriften

Contracteren, Maandblad voor Ondernemingsrecht, Tijdschrift voor Ontslagrecht; de databank bevat ruim 22.000 juridisch wetenschappelijke artikelen uit zo’n 50 tijdschriften.

Updates en databanken

De Rechtspraak Updates bieden wekelijks de meest recente rechtspraak op meer dan 10 rechtsgebieden, scherp samengevat tot de essentie.

Boeken

Met ruim 2.000 ebooks heeft Boom de volledige boekencollectie sinds 2010 digitaal beschikbaar. Van Boom Basics tot wettenbundels en handboeken.

Open Access

Boom geeft al jaren uit in open access, vaak in samenwerking met wetenschappelijke instellingen of in opdracht van bijvoorbeeld de NOvA of het MfN.

Hieronder vindt u al onze pakketten. Deze bevatten een of meer bronnen uit de contentsoorten tijdschriften, databanken en boeken. Klik op een rechtsgebied om de opgenomen bronnen te bekijken. Prijzen zijn op aanvraag.

Arbeidsrecht
Tijdschriften

 • Arbeidsrechtelijke Annotaties
 • Tijdschrift voor Ontslagrecht

Updates en databanken

 • AR Updates
 • EELC Updates
 • Arbeidsrecht in Modellen databank

Boeken

 • 25 jaar rechtspraak over het primaat van de politiek in de WOR
 • 40 jaar rechtspraak Ondernemingskamer over adviesrecht
 • Arbeid en onderneming
 • Arbeidsovereenkomst en arbeidsverhoudingen in het IPR
 • Arbeidsrecht
 • Arbeidsrecht & Reorganisatie
 • Arbeidsrecht begrepen
 • Arbeidsrecht in modellen
 • Arbeidsrechtelijke themata
 • Arbeidsrechtelijke themata – Bijzondere arbeidsverhoudingen
 • Arbeidswet- en regelgeving
 • Arbeidswet- en Regelgeving Curaçao 2015
 • Bedrijf en collectief arbeidsrecht
 • Best Practice Guide Arbeidsrecht
 • Betere coördinatie van socialezekerheidsrechten voor derdelandonderdanen
 • Boom Basics Arbeidsrecht
 • Boom Basics Ontslagrecht
 • Boom Basics Socialezekerheidsrecht
 • Boom Jurisprudentie en documentatie Commentaar rechtspraak arbeidsrecht AR Updates 2012
 • Bouwplaats lokale verzorgingsstaat
 • Canon van het arbeidsrecht
 • Capita selecta cao-recht
 • Collectiefontslagrecht
 • Commentaar & Context WWZ
 • Commentaar rechtspraak arbeidsrecht AR Updates 2009/2010
 • Commentaar rechtspraak arbeidsrecht AR Updates 2011
 • Commissies van beroep in het bijzonder onderwijs
 • Cross-Border Employment and Social Rights in the EU Road Transport Sector
 • De aansprakelijkheid van de werkgever voor arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • De arbeidsdeelname van oudere werknemers
 • De handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling
 • De Hoge Raad en rechtsvinding in het arbeidsrecht
 • De internationale arbeidsorganisatie: honderd jaar
 • De ontbindingsbeschikking ex art. 7:685 BW getoetst
 • De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
 • Devolution and Decentralisation in Social Security
 • Dismissal Juridisch in the Netherlands
 • Een trip langs de hagen van het socialezekerheidsrecht
 • Eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst
 • Eigenaardig arbeidsrecht
 • Embedding the Principles of Life Time Contracts
 • European Labour Juridisch Legislation
 • Geestelijken in het recht
 • Gelijke behandeling in arbeid
 • Gezichtspunten in het privaatrecht, in het bijzonder het arbeidsrecht
 • Het ‘natte’ arbeidsrecht
 • Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst
 • Het sociaal recht uitgedaagd
 • Hoofdstukken ontslagrecht
 • Inleiding Nederlands ambtenarenrecht
 • Introductie tot het Curaçaose ambtenarenrecht
 • Kanttekeningen bij de Wet werk en zekerheid (editie 2016)
 • Leeftijdsdiscriminatie in Europees Recht
 • Life Time Contracts
 • Medezeggenschap
 • Opstellen over de historische ontwikkeling van het arbeidsrecht (Bakels)
 • Opvolgend werkgeverschap
 • Parlementaire Geschiedenis Wet arbeidsmarkt in balans
 • Parlementaire Geschiedenis Wet werk en zekerheid
 • Q&A Arbeidsrecht
 • Rechtspraak arbeidsrecht
 • Rechtspraak arbeidsrecht AR Updates 2010
 • Rechtspraak Europees arbeidsrecht
 • Rechtspraak Wwz 2015-2016
 • Shifts in Private and Public Regulation
 • Slimme handhaving
 • Sociale Zekerheid
 • Socialezekerheidsrecht begrepen
 • Socialezekerheidsrecht in kort bestek
 • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid
 • Tussen de regels
 • Tussen feit en fictie
 • UWV ontslagprocedure
 • VAAN – VvA Evaluatieonderzoek WWZ 2016
 • Vaardig met arbeidsrecht. De ontbindingsprocedure bij de kantonrechter
 • Vaardig met arbeidsrecht. De UWV-ontslagprocedure
 • Van pensioencrisis tot pensioen(r)evolutie
 • Well-being at and through Work
 • Werkgeversaansprakelijkheid: een grensverleggend debat
 • Wet arbeidsmarkt in balans
 • Wet arbeidsmarkt in balans
 • WWZ in praktijk
Belastingrecht

Boeken

 • Accountancy en andere zaken onder de loep (5)
 • Als je begrijpt wat ik bedoel
 • Belastingen als moreel fenomeen
 • Belastingheffing voor ondernemers 2014/2015, Theorieboek
 • Belastingheffing voor ondernemers 2014/2015, Werkboek
 • Belastingheffing voor particulieren 2014/2015, Theorieboek
 • Belastingheffing voor particulieren 2014/2015, Werkboek
 • Belastingrecht
 • Belastingrecht  Met de wet in de hand 2011/2012 Uitwerkingen
 • Belastingrecht  rechttoe rechtaan  2011/2012 Uitwerkingen
 • Belastingrecht Belastingrecht met de wet in de hand 2012-2013
 • Belastingrecht Belastingrecht met de wet in de hand 2012/2013
 • Belastingrecht Belastingrecht met de wet in de hand 2012/2013
 • Belastingrecht Belastingrecht rechttoe rechtaan 2012-2013 (werkboek)
 • Belastingrecht Belastingrecht rechttoe rechtaan 2012/2013
 • Belastingrecht in kort bestek
 • Belastingrecht met de wet in de hand 2010 Theorieboek
 • Belastingrecht met de wet in de hand 2010-2011 Werkboek
 • Belastingrecht rechttoe rechtaan 2010-2011 Theorieboek
 • Belastingrecht rechttoe rechtaan 2011-2012, Theorieboek, Negentiende druk
 • Belastingrecht rechttoe rechtaan 2011/2012 Werkboek
 • Belastingrecht voor het WO/HBO Belastingrecht  2011/2012 Theorieboek
 • Belastingrecht, Met de wet in de hand 2011/2012
 • Belastingrecht, Met de wet in de hand 2013/2014, Theorieboek
 • Belastingrecht, Met de wet in de hand 2013/2014, Uitwerkingen
 • Belastingrecht, Met de wet in de hand 2013/2014, Werkboek
 • Belastingrecht, rechttoe rechtaan 2012-2013, Uitwerkingen, Twintigste druk
 • Belastingrecht, Rechttoe rechtaan 2013/2014, Theorieboek
 • Belastingrecht, Rechttoe rechtaan 2013/2014, Uitwerkingen
 • Belastingrecht, Rechttoe rechtaan 2013/2014, Werkboek
 • Boom Basics Europees belastingrecht
 • Boom Basics Fiscaal Europees belastingrecht
 • Boom Basics Fiscaal Inkomstenbelasting
 • Boom Basics Fiscaal Inleiding belastingrecht
 • Boom Basics Fiscaal Invordering
 • Boom Basics Fiscaal Loonheffingen
 • Boom Basics Fiscaal Omzetbelasting
 • Boom Basics Fiscaal Omzetbelasting
 • Boom Basics Formeel belastingrecht
 • Boom Basics Internationaal belastingrecht 1
 • Boom Basics Internationaal belastingrecht 2
 • Boom Basics Loonheffingen
 • Boom Basics Overdrachtsbelasting
 • Boom Basics Schenk- en erfbelasting
 • Boom fiscale studieboeken Jurisprudentie formeel belastingrecht 2012-2013
 • Casuïstiek fiscale behandeling van de DGA
 • Casuïstiek internationaal belastingrecht
 • Casuïstiek vennootschapsbelasting
 • De Gouden Rugzak
 • Examengids Financieel planner
 • Fiscaal boekhouden
 • Fiscaal boekhouden
 • Fiscale methodologie
 • Handboek (fiscale) aanpak beroepscriminelen en vrijplaatsen
 • Handboek lokale heffingen en invordering
 • Inkomstenbelasting – theorieboek
 • Inkomstenbelasting – werkboek
 • Jurisprudentie internationaal belastingrecht 2020/2021
 • Russia, The European Union and the CIS
 • Taal en compositie
 • The European Union’s Struggle with Mismatches and Aggressive Tax Planning
Burgerlijk (proces)recht

Tijdschriften

 • Contracteren
 • Maandblad voor Vermogensrecht
 • Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging

Boeken

 • 35 Years CISG and Beyond
 • Arbitragerecht, op de scheidslijn van oud naar nieuw?
 • Belangenrijk burgerlijk recht
 • Bescherming van bezit
 • Bestuursrechtspraak in balans
 • Boobytraps, valkuilen en instinkers in het burgerlijk recht
 • Burgerlijk procesrecht  NOvA
 • Burgerlijk recht
 • Collectieve acties in het algemeen en de WCAM in het bijzonder
 • Commentaar & Context Rechtsvordering na de Spoedwet-KEI
 • Commentaar & Context Wetgeving collectieve actie
 • De bestuurdersaansprakelijkheid in het internationaal privaatrecht: een probleem van kwalificatie
 • De deelgeschilprocedure
 • De eigen(aardig)heid van de kantonrechter
 • De extraterritoriale reikwijdte van de exhibitieplicht bij banken
 • De invloed van Europa op ons procesrecht
 • De kansen voor een Netherlands Commercial Court
 • De laatste shariarechtbank van Europa
 • De mondelinge behandeling in civiele zaken
 • De mondelinge behandeling, negen jaar met het nieuwe burgerlijk procesrecht
 • De ondeelbaarheid van het pand- en hypotheekrecht; deconstructie van een leerstuk
 • De positie van de Hoge Raad
 • De toekomst van de toegang tot het recht
 • De werkwijze van de hoogste rechtscolleges
 • Doorwerking van Europees recht in het nationaal procesrecht
 • Enkele inhoudelijke aspecten van KEI: waar gaat en waar moet het naartoe?
 • Erfrecht in het IPR
 • Experimentenwet rechtspleging
 • Fundamentele rechten in Curaçao
 • Geen loterij zonder nieten
 • Geschikt of niet geschikt?
 • Het grievenstelsel, nog van deze tijd?
 • Hoger beroep
 • Individueel of collectief procederen bij massaschade?
 • Inspraak in de rechtspraak: de rol van derden in de procedure
 • Internationaal procederen
 • LSA Revisited: Welke lessen zijn er nog te leren?
 • Modernisering burgerlijk bewijsrecht
 • Naar een betere opbrengst van de deskundigeninbreng
 • Naar vernieuwing van de (civiele) rechtspleging
 • Nieuwe technologieën, nieuw privaatrecht?
 • Parlementaire Geschiedenis van het Curaçaose Burgerlijk Wetboek
 • People, Planet, Privaatrecht
 • Politiek privaatrecht
 • Politieke processen
 • Privaatrecht en markt
 • Procedure Matters
 • Procedurele en distributieve rechtvaardigheid
 • Proces op maat
 • Procesfinanciering door derden: een oplossing of een probleem?
 • Procesinnovatie: KEIgoede ideeën?
 • Procesrecht begrepen
 • Rechtspraak en politiek: hoe leven die samen in het ene huis, dat democratische rechtsstaat heet?
 • Rechtsstatelijke waarborging van buitengerechtelijke geschiloplossing
 • Schaalvergroting in het privaatrecht
 • Schadevaststelling en tijd
 • Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter
 • Tekstuitgave Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
 • Third Party Litigation Funding
 • Togadragers in de rechtsstaat
 • Uittreksels arresten Burgerlijk – en burgerlijk procesrecht
 • Vernieuwingen in het civiele bewijsrecht
 • Wetgeving kwaliteit en innovatie: KEI
Conflictmanagement en Mediation

Tijdschriften

 • International Journal of Restorative Justice (IJRJ)
 • Corporate Mediation Journal (CMJ)
 • International Journal on Online Dispute Resolution (IJODR)
 • Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Mediation en Conflictmanagement
 • Tijdschrift voor Klachtrecht

Updates en databanken

 • MFN Tuchtrecht Updates
 • NOVA Tuchtrecht Updates

Boeken

 • (Business) mediation en materiedeskundigheid
 • Conflicten in economische ketens
 • Consolidation in International Commercial Arbitration
 • De implementatie van de Europese Mediationrichtlijn in het Nederlandse recht
 • Herstelrecht, een kinderrecht
 • Mediation in de praktijk
 • Mediation in het strafrecht
 • Mediation in the People’s Republic of China and Hong Kong (SAR)
 • Models for Mediation
 • The CAM-CCBC Arbitration Rules 2012: A Commentary
 • The Resolution of International Investment Disputes: Challenges and Practical Solutions
Erfrecht

Tijdschriften

 • Advotip
 • EstateTip
 • Tijdschrift Erfrecht

Updates en databanken

 • ERF Updates

Boeken

 • Does the Juridisch of Succession Reflect Cultural Differences?
 • Het fideicommis in de notariële praktijk
 • Verbetering betrouwbaarheid basisregistratie Kadaster
Europees Recht

Tijdschriften

 • Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht

Updates en databanken

 • EELC Updates
 • EHRC Updates

Boeken

 • A Level Playing Field for “Open Skies”: The Need for Consistent Aviation Regulation
 • A People’s Court?
 • Alternative Enforcement of Competition Juridisch
 • An Uneven Balance?
 • Are EU Banks Safe?
 • Autonome rechtsordes
 • Autonomie van de nationale rechter in het Europees recht
 • Aviation Cybersecurity: Regulatory Approach in the European Union
 • Balancing Fundamental Rights with the EU Treaty Freedoms: The European Court of Justice as ‘Tightrope’ Walker
 • Beginselen bouwen burgerschap
 • Boom Basics Europees belastingrecht
 • Boom Basics Fiscaal Europees belastingrecht
 • Boom Juridische studieboeken Het recht van de Europese Unie in 50 klassieke arresten
 • Civil Justice System Competition in the European Union
 • De Dienstenrichtlijn in Nederland
 • De kwaliteit van milieurichtlijnen
 • De sociale markteconomie van de EU en de kansen voor Nederland
 • De voortgang van de Europese Unie-samenwerking
 • Depositaries in European Investment Juridisch
 • Distressed Debt Trading
 • Enforcement Mechanisms of the Racial Equality Directive for Minority Protection
 • EU Banking Supervision
 • EU Competition Juridisch and the Digital Economy: Protecting Free and Fair Competition in an Age of Technological (R)evolution
 • EU Public Procurement Juridisch & Self-organisation
 • Europa: bedreiging of kans?
 • European Democracy in Crisis
 • European Labour Juridisch Legislation
 • Europees financieel toezicht
 • Europese rechters in gesprek
 • Fit for the Future?
 • From Association to Accession
 • From Waste to Energy: Technology, the Environment and the Implications under EU Juridisch
 • Het begrip mededingingsbeperking zoals neergelegd in artikel 101(1) VWEU: een beslismodel
 • Het Groenboek Europees contractenrecht: naar een optioneel instrument?
 • Het sociale gezicht van Europa
 • Implementing and Enforcing EU Criminal Juridisch
 • Implementing EU Environmental Juridisch in Italy
 • Judicial Dialogue
 • Kernregelgeving gebruik digitale patiëntengegevens
 • National Courts and the Enforcement of EU Juridisch: The Pivotal Role of National Courts in the EU Legal Order
 • Nationaliteit en rechtszekerheid
 • Pre-trial Detention in the Netherlands
 • Protecting Property in European Human Rights Juridisch
 • Roadmap to EU Food Juridisch
 • Space Juridisch in the European Context
 • Staatssteun op het grensvlak van bestuursrecht, Europees recht en fiscaal recht
 • Staatssteun op het grensvlak van bestuursrecht, Europees recht en fiscaal recht – Preadviezen, Eerste druk
 • Stability and Differentiation in the  European Union
 • The Emergence of the European Human Rights Juridisch
 • The EU Bill of Rights’ Diagonal Application to Member States
 • The Eurasian Economic Union and the European Union
 • The European Arrest Warrant and In Absentia Judgments
 • The Implications of the Racial Equality Directive for Minority Protection within the European Union
 • The New EU Data Protection Regime: Setting Global Standards for the Right to Personal Data Protection
 • The Roundabouts of European Juridisch and Economics
Financieel Recht

Boeken

 • Accountancy en andere zaken onder de loep (5)
 • Accountantstoezicht, rechtsbescherming en de ontwikkeling van beroepsnormen
 • Are EU Banks Safe?
 • Bank Recovery and Resolution
 • Bestaansminimum en bankbeslag
 • Bouwen aan vertrouwen
 • De autonomie van de alchemist
 • De Short Selling Regulering na het uitbreken van de financiële crisis
 • Depositaries in European Investment Juridisch
 • Diversiteit in het bestuur en het intern toezicht in de pensioensector
 • Een algemene normtheorie toegepast op open normen in het belastingrecht
 • Een universele structuur van vermogensrecht
 • EU Banking Supervision
 • Europees financieel toezicht
 • Governance in beweging
 • Handreiking voor de afwikkeling van massaclaims op de financiële markten
 • Interventie bij banken en verzekeraars
 • Islamic Finance and the Influence of Religion on the Juridisch
 • Jurisprudentie financieel recht
 • Klantbelang, belangenconflict en zorgplicht
 • Koersen door de Wet op het financieel toezicht (deel 2)
 • Koersen door de Wet op het financieel toezicht (deel 3)
 • Markten, mensen en zorgvuldigheid
 • Parlementaire Geschiedenis van de Faillissementswet
 • Parlementaire geschiedenis van de Faillissementswet 1896-2017
 • Regulering beleggingsinstellingen en icbe’s in de Wft
 • Sukuk Structures: Legal Engineering Under Dutch Juridisch
 • The Future in Juridisch and Finance
 • Tragiek en Triomf
 • Twee eeuwen tegenstrijdig belang
 • Vier jaar Code Banken
 • Wettenbundel financieel recht 2017/2018
Gezondheidsrecht

Tijdschriften

 • Tijdschrift voor Gezondheidsrecht
 • Handicap & Recht

Updates en databanken

 • GZR Updates

Boeken

 • Beroepenwetgeving gezondheidszorg 2012/2013
 • Best Practice Guide Gedwongen opname en behandeling van psychiatrische patienten/cliënten
 • De binnenkant
 • De zorgverzekering
 • Geestelijke stoornis in juridisch perspectief
 • Handboek gezondheidsrecht
 • Het medisch beoordelingstraject bij letselschade
 • Juridische aspecten van forensische dwangzorg en (vermoedens van) huiselijk geweld
 • Kernregelgeving gebruik digitale patiëntengegevens
 • Kwaliteit in het aansprakelijkheidsrecht
 • Langlopende letselschadezaken
 • Medisch beroepsgeheim en de zorgplicht van de arts bij vermoedens van kindermishandeling in de rechtsverhouding tussen arts, kind en ouders
 • Medische aansprakelijkheid
 • Ongezond en (on)geoorloofd
 • Persoon en lichaam in recht
 • Regulering van reclame voor receptgeneesmiddelen
 • VN Gehandicaptenverdrag
Goederenrecht

Boeken

 • Boom Basics Goederenrecht
 • Capita Civilologie
 • Caribisch vermogensrecht geannoteerd
 • De executoriale verkoop van onroerende zaken door de hypotheekhouder
 • De flexibiliteit van het recht van erfpacht
 • De vereniging van eigenaars
 • De verkeersopvatting
 • Derden in het privaatrecht
 • Digitaal privaatrecht
 • Gedachtenlezen in het burgerlijk recht
 • Gedrag en privaatrecht
 • Goederenrecht begrepen
 • Handhaving van en door het privaatrecht
 • New Perspectives on Acquisitive Prescription
 • Over de gespannen verhouding tussen klachtplicht en verjaring
 • Pandrecht
 • Property Juridisch Perspectives V
 • Property Juridisch Perspectives VI
 • Protecting Property in European Human Rights Juridisch
 • Rethinking Expropriation Juridisch I
 • Rethinking Expropriation Juridisch II
 • Rethinking Expropriation Juridisch III
 • Softwarebetrekkingen
 • Transfer of Land Rights in Ethiopia
 • Transformation of the Juridisch on Farmland Transfer in China
 • Universality and Continuity in International Juridisch
 • Vastgoedtransacties
 • Vastgoedtransacties
 • Verdelingsbeslagen
 • Vormen van subsidiariteit
 • Waarschuwen voor termijnen
Huurrecht

Boeken

 • Boom Basics Huurrecht
 • De aanpak van malafide pandeigenaren & de handhaving van de Woningwet
 • Franchise
 • Houses, Homes and the Juridisch
 • Huurbescherming doorgeslagen?
 • Huurrecht
 • Intern toezicht bij woningcorporaties; de vrijblijvendheid voorbij
 • Nederlands- Antilliaans en Arubaans huurrecht
 • People and Buildings
 • Regulating the City: Contemporary Urban Housing Juridisch
Intellectueel Eigendomsrecht

Boeken

 • Adieu auteursrecht, vaarwel culturele conglomeraten
 • De handhavingsrichtlijn
 • Developing a Legal Paradigm for Patents
 • Games: recht en business
 • Het ex parte bevel
 • Intellectual Property Rights and China: The Modernization of Traditional Knowledge
 • Intellectuele eigendom in kort bestek
 • Intellectuele-eigendomsrechten als verhaalsobject
 • Softwarebetrekkingen
 • The Interplay Between Copyright Juridisch and Libraries
Internationaal Recht

Updates en databanken

 • Space Law: Basic Legal Documents (SLBLD)

Boeken

 • A Comparative Study of the Corporate Bankruptcy Reorganization Juridisch of the U.S. and China
 • A Level Playing Field for “Open Skies”: The Need for Consistent Aviation Regulation
 • Accountability of International Territorial Administrations
 • Aeronautical Public Correspondence by Satellite
 • Amerikaans staatsrecht
 • Anti-Suit Injunctions in International Commercial Arbitration
 • Arguments that Work
 • Asset Freezing at the International Criminal Court and the United Nations Security Council
 • Atrocity Crimes, Atrocity Juridischs and Justice in Africa
 • Autonome rechtsordes
 • Aviation Code of the Russian Federation
 • Aviation Cybersecurity: Regulatory Approach in the European Union
 • Balancing Fundamental Rights with the EU Treaty Freedoms: The European Court of Justice as ‘Tightrope’ Walker
 • Bedrijf en internationaal privaatrecht
 • Boom Basics Internationaal recht
 • Building Blocks for the Development of an International Framework for the Governance of Space Resource Activities
 • Cases and Materials International and European Union Juridisch
 • Cases and Materials Public International Juridisch
 • Censorial Sensitivities: Free Speech and Religion in a Fundamentalist World
 • Children and the Juridisch in the Netherlands
 • Civil Aviation Juridisch in the People’s Republic of China
 • Climate Change Governance in International Civil Aviation
 • Collected Cases on EU Labour Juridisch
 • Comparative Constitutional Juridisch Documents
 • Concurrence in European Private Juridisch
 • Confidentiality, Secrecy and Privilege in Corporate Insolvency and Bank Resolution
 • Consumentenbescherming door informatie?
 • Contemporary Issues in International Juridisch
 • Contemporary Issues in the Juridisch of Treaties
 • Contemporary Issues of the Juridisch of the Sea: Modern Russian Approaches, First edition
 • Contracteren internationaal
 • Contractual Control in the Supply Chain
 • Corporate Religious Freedom and the Rights of Others
 • Credit rating agency liability in Europe
 • Crisis and Quality of Democracy in Eastern Europe
 • Critical Essays on Human Rights Criticism
 • Current Challenges in Court Administration
 • Cyberthreats and International Juridisch
 • De opname van het conflictenrecht in het Nederlandse BW
 • Enforcement Mechanisms of the Racial Equality Directive for Minority Protection
 • EU Emissions Trade Scheme and Aviation
 • EU Juridisch – Treaties and Legislation / Europees Recht – Verdragen en Wetgeving
 • European Human Rights Juridisch – A Manual
 • European Union Juridisch: Cases
 • European Union Juridisch: Documents
 • Europees financieel toezicht
 • Excess of Powers in International Commercial Arbitration
 • Fair and Just Solutions?
 • Festschrift Resi Hacksteiner
 • Finding the Juridisch: micro States and Small Jurisdictions – Freedoms and challenges of working in a small jurisdiction
 • Foundations of Public Administration
 • Free to Protest: Constituent Power and Street Demonstration
 • Freedom of Expression in a Pluralistic World Order
 • Freedom of Expression under the Cameroonian Constitution and International Juridisch
 • Freedom of Speech Under Attack
 • Fundamental Rights
 • General Reports of the XVIIth Congress of the International Academy of Comperative Juridisch
 • Greenhouse Gas Emissions from International Aviation
 • Het moderne EVRM
 • Human Rights and State Collapse in Africa
 • Human Rights in the 21st Century
 • Human Rights Today
 • Ideas in Conflict
 • In Search of Scientific Excellence
 • In the shadow of the judge
 • Internationaal privaatrecht begrepen
 • Internationaal publiekrecht als wereldrecht
 • Internationaal recht begrepen
 • International Air Transport Association (IATA)
 • International Civil Aviation
 • International Courts and Tribunals Between Globalisation and Localism
 • International Investment Juridisch in Context
 • International Juridisch – A Russian Introduction
 • International Juridisch and the Russian Legal System
 • International Juridisch of the Sea
 • International private Juridisch regulation applicable in Aruba, Curaçao, Sint Maarten and/or the BES islands 2020/2021
 • Islamic Divorces in Europe
 • Juridisch Enforcement in Digital Society
 • Justice in the Modern World
 • Keep Moving, Towards Sustainable Mobility
 • Le Rôle du Jugement Étranger dans l’Interprétation du Droit Conventionnel Uniforme
 • Legal Framework for the Admission of FDI
 • Legal Shape-shifting
 • Liesbeth Lijnzaad: Collected Essays on International Juridisch
 • Longer Than Life
 • Manfred Lachs Space Juridisch Moot Court Competition
 • Matters of Principle
 • Mensenrechten vanuit internationaal en nationaal perspectief
 • Ministers of Justice in Comparative Perspective
 • National Judges as European Union Judges
 • Nationaliteit en rechtszekerheid
 • Nederlands Caribisch Erfrecht
 • Negotiating International Commercial Contracts
 • Nuclear Weapons: Strengthening the International Legal Regime
 • On Judicial and Quasi-Judicial Independence
 • On Opinions
 • On the European Court of Human Rights
 • Onderneming en mensenrechten
 • Perspectives of EU Pension Juridisch to Facilitate Worker Mobility and Sustainability of Pensions
 • Principles on Climate Obligations of Enterprises
 • Private eigendom, publieke macht
 • Proactive and Powerful
 • Proceedings of the International Institute of Space Juridisch 2011
 • Proceedings of the International Institute of Space Juridisch 2012
 • Proceedings of the International Institute of Space Juridisch 2019
 • Protection of the Roma Minority under International and European Juridisch
 • Public Leadership and Citizen Value
 • Racial Discrimination
 • Recent Developments in Turkish Family Juridisch
 • Recht van de Islam 26
 • Recht van de Islam 27
 • Recht van de Islam 28
 • Recht van de Islam 29
 • Recht van de Islam 30
 • Recht van de Islam 31
 • Recht van de Islam 32
 • Regional Liberalization in International Air Transport
 • Religion in the Public Square
 • Rule of Juridisch at the Beginning of the Twenty-First Century
 • Safety Assessment of Foreign Aircraft Programme
 • Selected Documents and Cases in International Institutional Juridisch
 • Social Rights as Fundamental Rights
 • Space Juridisch
 • Space Juridisch and Policy in the Post-Soviet States
 • Space Juridisch in the European Context
 • Space Juridisch: Reconsidering the Definition/Delimitation Question and the Passage of Spacecraft through Foreign Airspace
 • Spitsbergen: Legal Regime of Adjacent Marine Areas
 • State and Religion
 • Terrorism and Counterterrorism after the Caliphate
 • Terrorism and the Economy
 • The  Byzantine  Imperial  Acts to Venice, Pisa and Genoa, 10th – 12th Centuries
 • The Ambiguous Relationship Between Religious Minorities and Fundamental (minority) Rights
 • The Contours of International Prosecutions
 • The Emergence of the European Human Rights Juridisch
 • The Empirical Revolution in Juridisch and Economics
 • The End of Justice(s)?
 • The EU Bill of Rights’ Diagonal Application to Member States
 • The European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms in Central and Eastern Europe
 • The Future of Individuals in International Juridisch
 • The German Civil Aviation Act
 • The Ghetto Workers Juridisch
 • The Implications of the Racial Equality Directive for Minority Protection within the European Union
 • The Independence of Judges
 • The International Legal Protection of Environmental Refugees
 • The Juridisch of Air Warfare – Contemporary Issues
 • The Juridisch of International Organizations
 • The Juridisch of International Relations: Liber Amicorum Hanspeter Neuhold
 • The Kampala Convention and Its Contributions to International Juridisch
 • The Owl of Minerva: Essays on Human Rights
 • The Plausibility of Policy
 • The Position of Dutch Works Councils in Multinational Corporations
 • The Possibility of a European Judicial Culture
 • The Regulation of the Non-Navigational Use of the Euphrates and Tigris River System
 • The Right to a Fair Trial in International Criminal Proceedings
 • The Tunkin Diary and Lectures
 • The World Bank Inspection Panel and Quasi-Judicial Oversight
 • The World Bank Inspection Panel Casebook
 • The World Community between Hegemony and Constitutionalism
 • The World Ocean: International Legal Regime
 • Tortured Reality
 • Understanding Dutch Juridisch
 • Unilateral Jurisdiction and Global Values
 • Universele werking voor niet-EU-insolventies?
 • Valorisation of Household Labour in Family Property Juridisch
 • VN Gehandicaptenverdrag
 • Wetgeving Arubaans privaatrecht 2010/2011
 • Wetgeving internationaal privaatrecht 2020/2021
 • Women and Minority Rights Juridisch in Africa
 • World Bank Accountability
Juridische Vaardigheden

Boeken

 • (HR-)Management in de rechtspraktijk
 • Balanslezen in de rechtspraktijk
 • Beeldtaal voor juristen
 • Communiceren in de rechtspraktijk
 • Ethiek en het juridisch beroep
 • Hoofdstukken recht voor niet-juristen
 • ICT in de rechtspraktijk
 • Juridisch informatiemanagement
 • Juridische basisvaardigheden
 • Juridische methoden
 • Juridische vaardigheden, een introductie
 • Methodische beroepsvorming Basisboek voor de juridisch medewerker
 • Nederlandse Encyclopedie Empirical Legal Studies
 • Nederlandse Orde van Advocaten; Beroepsopleiding Advocatuur Jaarrekeninglezen
 • Nederlandse Orde van Advocaten; Beroepsopleiding Advocatuur Praktijkleer
 • Oefening baart kunst
 • Vaardig met bestuursrecht. Het bestuursprocesrecht
 • Vaardig met Europees recht
 • Vaardig met Ondernemingsrecht en insolventierecht
 • Vaardig met recht
 • Vaardig met staatsrecht
 • Vaardig met strafrecht
 • Wegwijs in praktijkgericht (sociaal)juridisch onderzoek
 • Winst en jaarrekening begrepen
Mededingingsrecht

Tijdschriften

 • Markt & Mededinging
 • Tijdschrift voor Toezicht

Boeken

 • Alternative Enforcement of Competition Juridisch
 • Antwoorden op onzekerheid
 • Bedrijf- en mededingingsrecht
 • Competition Juridisch and Public Interests
 • De publieke handhavingsprocedures van het mededingingsrecht in het licht van de mensenrechten
 • EU Competition Juridisch and the Digital Economy: Protecting Free and Fair Competition in an Age of Technological (R)evolution
 • Futureproof Competition Juridisch
 • Het begrip mededingingsbeperking zoals neergelegd in artikel 101(1) VWEU: een beslismodel
 • The Juridisch and Economics of Buyer Power in EU Competition Policy
Metajuridica

Tijdschriften

 • Netherlands Journal of Legal Philosophy (NJLP)
 • Law and Method (L&M) (Open Access)

Boeken

 • Actie en reactie
 • Beknopte geschiedenis van het Romeinse recht
 • Cafés in opstand
 • Civilologie: opstellen over empirie en privaatrecht
 • De cypressen van Daphne
 • De economische analyse van het recht
 • De juridische dissertatie onder de loep
 • De overtuigingskracht van emoties bij het rechterlijk oordeel
 • De rechtspraakverzamelingen van Julius Paulus
 • De relativiteit van wettelijke normen
 • De strijd van gelijkheid en vrijheid
 • De waarde van de eed
 • Discretie in recht en samenleving
 • Door meten tot weten
 • Dragers van het recht
 • Five Uneasy Pieces
 • Foundations and Building Blocks of Juridisch
 • Gewogen oordelen
 • Grondslagen van het recht 2: Achtergronden
 • Grondslagen van het recht: Hoofdlijnen
 • Het ideaal van de neutrale staat
 • Hoofdstukken uit de Europese Codificatiegeschiedenis
 • Ik zal handhaven
 • Inleiding tot de rechtswetenschap, Tweede druk
 • Internet Governance and the Information Society
 • Is de rechtswetenschap een emperische wetenschap?
 • Islam and the uncertainty principle
 • Juridisch and Behavioral Sciences
 • Juridisch in the Risk Society
 • Juridisch, Science, Rationality
 • Juridisch’s Environment: Critical Legal Perspectives
 • Keizers, soldaten en juristen
 • Kitty’s ketens: meer voor minder rond rechtsbijstand
 • Kolonialisme en codificatie
 • Kunst, recht en beleid
 • Kunst, recht en geld
 • Kwaliteit van de juridische annotatie
 • Meester(s) over bronnen
 • Nemo condicit rem suam
 • Omstreden rechtswetenschap
 • Op en in het web
 • Over meesters in de rechten en priesters van het recht
 • Pignus nominis
 • Privaatrecht in het laboratorium
 • Recht en drama
 • Recht en technologie
 • Recht in context
 • Recht in geding
 • Recht in geding II
 • Recht, vaardig en zeker
 • Regels van rechtsvinding
 • Rwanda: Een rechtsstaat in de mist
 • Scheiding van kerk en staat en de ontwikkeling van de kerk tot een zelfstandige geloofsgemeenschap
 • The Owlets of Minerva
 • Themis and Clio Revisited
 • Toegang tot de rechter
 • Van Legal Realism naar Legal Big Data
 • Vergeef ons vaker onze schulden
 • Versterking van de cassatierechtspraak door de Hoge Raad
 • Waartoe is het recht op aarde?
 • Werken aan waarheidsvinding
Omgevingsrecht

Tijdschriften

 • Tijdschrift voor Omgevingsrecht

Updates en databanken

 • StAB OGR Updates

Boeken

 • Aan de grens van milieuvergunning
 • Access to Justice in Environmental Matters
 • Belang, belanghebbende en relativiteit in bestuursrecht en privaatrecht – Eenheid en verschil, in het bijzonder bij milieubelangen
 • Bij twijfel (niet) doen
 • Bodemsanering in juridisch perspectief
 • Bridging the Gap between International Investment Juridisch and the Environment
 • Climate Change Governance in International Civil Aviation
 • Climate Change Policy
 • Climate Change Remedies
 • Commentaar & Context Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
 • Commentaar & Context Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
 • Commentaar & Context Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
 • Commentaar & Context Omgevingsbesluit
 • Consensus & Controversies in Animal Biotechnology
 • Crisis- en herstelwet (2009-4)
 • De kwaliteit van milieurichtlijnen
 • De nieuwe waterwet
 • De nieuwe Wet ruimtelijke ordening en de bescherming van natuur en milieu
 • De omgevingsvergunning
 • De Omgevingswet
 • De toekomst van het milieurecht: eenvoudig beter?
 • Duurzame gebiedsontwikkeling: over vormen van regulering en de rol van aanbesteding
 • Effectgerichte normen in het omgevingsrecht
 • Emissiehandel, Eerste druk
 • Environmental Procedural Rights in Africa
 • EU Emissions Trade Scheme and Aviation
 • Europees milieurecht in de Lage Landen
 • Externe veiligheid
 • Flora- en faunawet, Eerste druk
 • Foreign Direct Liability and Beyond
 • From Waste to Energy: Technology, the Environment and the Implications under EU Juridisch
 • Greenhouse Gas Emissions from International Aviation
 • Het dilemma van de Noordzee (deel 2011-1)
 • Hoofdlijnen milieubestuursrecht
 • Implementing EU Environmental Juridisch in Italy
 • Interbestuurlijk toezicht in het omgevingsrecht
 • Interstate Liability for Climate Change-Related Damage
 • IPPC: in wetgeving en praktijk
 • Juridisch for a Circular Economy
 • Juridische aspecten van klimaatverandering
 • Klimaatverandering en de rol van het milieurecht
 • Klimaatverandering en rechtsontwikkeling anno 2005
 • Mandatory Corporate Social Responsibility Reporting in the EU
 • Met recht naar een circulaire economie
 • Milieu en Luchtvaart
 • Milieuaansprakelijkheid goed geregeld?
 • Milieubescherming in het omgevingsplan
 • Milieuproblemen in de landbouw: falend omgevingsrecht en mogelijke oplossingen
 • Milieurecht in ontwikkeling
 • Modernisering algemene regels Wet milieubeheer
 • Multilateral Environmental Agreements: State of Affairs and Developments 2008
 • Multilateral Environmental Agreements: State of Affairs and Developments 2009
 • Multilateral Environmental Agreements: State of Affairs and Developments 2010
 • Naar aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) klimaatverandering?
 • National-Level Adoption of International Standards on Expropriation, Compensation and Resettlement
 • Natuur(lijk) met recht beschermd: naar een effectieve en hanteerbare natuurbescherming
 • Nederlandse milieurichtlijnen en beste beschikbare technieken
 • Ontwikkelingen in het Europees milieustrafrecht
 • Oslo Principles on Global Climate Obligations
 • Ozone Protection: The International Legal Regime
 • Radioactive Waste Management in International and European Legal Perspective
 • Roadmap to EU Food Juridisch
 • Schaarse publieke rechten
 • Sustainability and Private Juridisch
 • Sustainability Clauses in International Business Contracts
 • Sustainable Tourism and Juridisch
 • Tekstuitgave Omgevingswet
 • The Protection of the Marine Environment against Alien Invasive Species
 • The Social Construction of the Dutch Air Quality Clash
 • The World Ocean: International Legal Regime
 • Towards Sustainability
 • Verbetering betrouwbaarheid basisregistratie Kadaster
 • Wabo: antwoorden op praktijkvragen
 • Wie beschermt het natuurbeschermingsrecht
Ondernemingsrecht en Insolventierecht

Tijdschriften

 • Archief Vennootschap & Onderneming
 • Maandblad voor Ondernemingsrecht en Insolventierecht
 • Onderneming & Financiering

Updates en databanken

 • INS updates
 • OR updates

Boeken

 • A Comparative Study of the Corporate Bankruptcy Reorganization Juridisch of the U.S. and China
 • Balancing the Protection of Business and Employment in Insolvency
 • Bedrijf en Ondernemingsrecht en Insolventierecht
 • Bestuursaansprakelijkheid bij de ondernemende stichting
 • Boom Basics Mededingingsrecht
 • Brazil Infrastructure Juridisch
 • Bridging the Gap between International Investment Juridisch and the Environment
 • Bringing Controlling Shareholders to Court
 • Claimcode 2019
 • Code Pensioenfondsen
 • Commentaar & Context Corporate Governance Code
 • Contractual Control in the Supply Chain
 • Convergence and Divergence in International Private Juridisch
 • Corporate Governance in the Netherlands
 • Corporate Juridisch and Economic Stagnation
 • Daar word ik blij van
 • De bestuurder van de NV of BV
 • De cooperatie, een eigentijdse rechtspersoon
 • De impact van het vennootschappelijk belang: machtsverhoudingen, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
 • De rechtspersoonlijkheid van geloofsgemeenschappen
 • De stichting, stichting particulier fonds en de trust
 • Directors’ liability in the twilight zone
 • Distress Dynamics in Bankruptcy
 • Distressed Debt Trading
 • Due diligence
 • Effectiviteit van privaatrechtelijke regulering: is dat meetbaar?
 • Essays on Private and Business Juridisch
 • EU Cross-Border Insolvency Court-to-Court Cooperation Principles
 • Financiële prikkels voor aandeelhouders
 • Flex BV en Wet bestuur en toezicht
 • Foreign Direct Liability and Beyond
 • Foreign Takeover Bids in China and the Netherlands
 • Franchise
 • Het Executive Committee
 • Het incasseren van ongenoegen
 • Inleiding mededingingsrecht
 • Inleiding personenvennootschappen
 • Innovatie in het Ondernemingsrecht en Insolventierecht
 • Insider Guarantees in Corporate Finance
 • Insolventierechtelijke incidenten
 • International Arbitration and Corporate Juridisch: An OHADA Practice
 • International Business Courts
 • International Contributions to the Reform of Chapter 11 U.S. Bankruptcy Code
 • Is de notaris de markt meester?
 • Kernarresten Ondernemingsrecht en Insolventierecht
 • Mandatory Corporate Social Responsibility Reporting in the EU
 • New Bank Insolvency Juridisch for China and Europe
 • New Bank Insolvency Juridisch for China and Europe
 • On the brink of European patent Juridisch (Handelseditie)
 • Ondernemingsrecht en Insolventierecht begrepen
 • Open normen, belang en actie bij geschillen in besloten ledenverhoudingen
 • ‘Opgelegde bescherming’ in het bedrijfsrecht
 • Parlementaire Geschiedenis van de WHOA
 • Property Juridisch Perspectives VII
 • Q&A Ondernemingsrecht en Insolventierecht
 • Reforming the Juridisch on Business Organisations
 • Regulation of Issuers and Investor Protection in the US and EU
 • Russia, The European Union and the CIS
 • Schaarse publieke rechten
 • Shareholder Democracy
 • The 800-pound Gorilla: Limits to Group Structures and Asset Partitioning in Insolvency
 • The Bank Recovery and Resolution Directive and the Single Resolution Mechanism
 • The Future of International Restructurings after the Implementation of WCO II and the Amendment of EIR: Is the Best yet to Come?
 • The Position of Dutch Works Councils in Multinational Corporations
 • Tien tinten Schwarz
 • Toezicht & Compliance: de veranderde rol van de commissaris
 • Turboliquidatie
 • Uniformiteit, quo vadis?
 • Vaardig met Ondernemingsrecht en Insolventierecht
 • Vennootschapsrecht in het Koninkrijk der Nederlanden: One-size-fits-all?
 • Verbintenissenrecht & Ondernemingsrecht en Insolventierecht, Derde druk
 • Vereniging Jaarrekeningenrecht – Bundel 2014-2015
 • Wanorde? Hoe het faillissementsrecht zich tegen schuldeisers dreigt te keren
 • Wet & Geschiedenis Aanpassing Enquêterecht
 • Wet & Geschiedenis Flex-B.V.
 • Wet & Geschiedenis Wet bestuur en toezicht
 • Wet & Geschiedenis Wet CJuridischback
 • Winst en jaarrekening begrepen
 • Zorgplichten van Nederlandse ondernemingen inzake internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen
Pensioenrecht

Updates en databanken

 • PR updates

Boeken

 • Governance in beweging
 • Intern toezicht in de pensioensector
 • Inzicht in de Code Pensioenfondsen
 • Pensioenovereenkomstenrecht
 • Pensioenrecht
Personen- en Familierecht

Tijdschriften

 • Family & Law (Open Access)
 • Tijdschrift voor Jeugdrecht

Updates en databanken

 • Jeugdrecht Updates (verwacht)
 • PFR Updates

Boeken

 • Belastingen voor de familiepraktijk
 • Best Practice Guide Echt Scheiden
 • Boom Basics Erfrecht en schenking
 • Boom Basics Personen- en familierecht
 • Boom Basics Relatievermogensrecht
 • Boom Juridische praktijkboeken Het huwelijksvermogensrecht
 • Commentaar & Context Wet herziening partneralimentatie
 • Commercieel draagmoederschap en illegale opneming van kinderen
 • De huwelijksgemeenschap bij echtscheiding
 • De laatste shariarechtbank van Europa
 • De regeling en rechtsgevolgen van vermissing in rechtsvergelijkend perspectief
 • De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?
 • De toepassing van het Haags Kinderontvoeringsverdrag in Nederland en het belang van het kind
 • De Wet herziening partneralimentatie
 • Echtscheidingsrecht
 • Eenvoudige adoptie van pleegkinderen
 • Family Juridisch and Family Realities
 • Grondslagen van partneralimentatie
 • Het nieuwe scheidingsrecht
 • Het recht van kinderen op levensonderhoud: een gedeelde zorg
 • Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking
 • Implementing the Convention on the Rights of the Child in Lusophone Africa
 • Internationale kinderontvoering
 • Investment and Commercial Arbitration
 • Jeugdrecht begrepen
 • Koude uitsluiting
 • Legitimiteit en rechtswaarborgen bij gesloten plaatsingen van kinderen
 • M/V en verder
 • Marital Captivity
 • Meeroudergezag: een oplossing voor kinderen met meer dan twee ouders?
 • Minderjarigen en (de zorg voor hun) vermogen
 • Naleving van contact-/omgangsafspraken na scheiding
 • Nederlands Caribisch Erfrecht
 • Omgang tussen grootouders en kleinkinderen
 • Partner- en kinderalimentatie: knelpunten en voorstellen voor verbetering
 • Pleegrechten voor kinderen
 • Rechterlijke creativiteit en de rechten van het kind
 • Redelijkheid en billijkheid in het personen- en familierecht, meer in het bijzonder in het huwelijks- en echtscheidingsvermogensrecht
 • Samenleven
 • Tekstuitgave Jeugdwet
 • The Status of Children Arising from Inter-Country Surrogacy Arrangements
 • Toezicht op het bewind van ouders en voogden over het vermogen van minderjarigen
 • Understanding Kinship Care of Children in Africa
 • Valorisation of Household Labour in Family Property Juridisch
 • Verantwoordelijkheden in het familierecht: de rol van staat, familie en individu
 • Wetgeving Jeugdrecht
Personenschade en Aansprakelijkheid

Tijdschriften

 • Afwikkeling Personenschade
 • Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade

Updates en databanken

 • PS Updates

Boeken

 • (Je) geld of je leven (terug)
 • Aansprakelijkheid van de mijnbouwexploitant voor materiële schade ontstaan door gaswinningsactiviteiten
 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Aansprakelijkheidsrecht, Eerste druk
 • Accountability of International Territorial Administrations
 • Aspecten van aansprakelijkheid, Eerste druk
 • Begrenzing van kwalitatieve aansprakelijkheid; de grenzen voorbij?
 • Causaliteit in letselschadezaken
 • Damages for Breach of the Obligation to Arbitrate
 • De afwikkeling  van  zorgplichtclaims
 • De lange schaduw van het verleden?
 • De passie voor alledaagse rechtsorde
 • De waarde van smartengeld
 • Debated Damages
 • Derdenschade
 • Dokteren aan het aansprakelijkheidsrecht
 • Een regeling voor personenschade door rampen
 • Ervaringen met verhaal van schade
 • Geestelijke stoornis in juridisch perspectief
 • Handhaving van EVRM-rechten via het aansprakelijkheidsrecht
 • Het medisch beoordelingstraject bij letselschade
 • Het voorontwerp Afwikkeling massaschade in een collectieve actie uitgebalanceerd
 • Hoe heurt het eigenlijk?
 • Homo duplex
 • Insurance Aspects of Cross-Border Road Traffic Accidents
 • Kwaliteit in het aansprakelijkheidsrecht
 • Langlopende letselschadezaken
 • Letselschade en Europa
 • Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles
 • Liability of Football Clubs for Supporters’ Misconduct
 • Macht en tegenmacht in de Nederlandse asbestregulering
 • Mandatory Corporate Social Responsibility Reporting in the EU
 • Medische aansprakelijkheid
 • Overeenkomsten in letselschadezaken
 • Perspectieven op het Instituut Asbestslachtoffers
 • Psychische schade
 • Rechtsvergelijkend onderzoek naar de vergoeding van schade als gevolg van (voormalige) steenkoolwinning in Nederland, België en Duitsland
 • Schadebegroting in letselschadezaken
 • Schadebegroting, de punten en komma’s
 • Schadebeperkingsplicht
 • Schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad
 • Schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad
 • Schadevoorkomingsplicht
 • Secundaire aansprakelijkheid
 • SHN binnen de ZSM
 • State Responsibility and the Juridisch of Treaties
 • Uw plicht, onze zorg?!
 • Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken
 • Verkeersaansprakelijkheid
 • Voorzorgverplichtingen
 • Warnings and Product Liability
 • Werkgeversaansprakelijkheid: een grensverleggend debat
 • Whiplash: juristen aan het woord
 • Wie eist bewijst, wie stelt krijgt geld
 • World Bank Accountability
Recht Algemeen

Tijdschriften

 • Advocatenblad
 • Erasmus Law Review (ELR)
 • Justitiele Verkenningen

Updates en databanken

 • MFN Tuchtrecht Updates
 • NOVA Tuchtrecht Updates

Boeken

 • 2030: Het juridische instrumentarium voor mitigatie van klimaatverandering, energietransitie en adaptatie in Nederland
 • Aanneming van (bouw)werken
 • Aanvullend Verrijkingsrecht
 • Access to personal data in public land registers
 • Algemene regels in het bestuursrecht
 • Als ik nu sorry zeg, beken ik dan schuld?
 • Applicable Juridisch in International Investment Disputes
 • Artificiële intelligentie en de rechtsstaat
 • Beeldvorming voor rechtsvorming
 • Being Mary?
 • Bestuursrechtelijke aanpak van criminaliteit en terrorisme
 • Between Hobbes’ Leviathan and Smith’s Invisible Hand
 • Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht
 • Boom Basics Advocatentuchtrecht
 • Boom Basics Arbeidsrecht
 • Boom Basics Burgerlijk procesrecht
 • Boom Basics Consumentenkoop
 • Boom Basics Contractenrecht
 • Boom Basics Dutch Financial Supervision Act
 • Boom Basics Erfrecht en schenking
 • Boom Basics Europees belastingrecht
 • Boom Basics Fiscaal Europees belastingrecht
 • Boom Basics Fiscaal Inkomstenbelasting
 • Boom Basics Fiscaal Inleiding belastingrecht
 • Boom Basics Fiscaal Invordering
 • Boom Basics Fiscaal Loonheffingen
 • Boom Basics Fiscaal Omzetbelasting
 • Boom Basics Fiscaal Omzetbelasting
 • Boom Basics Formeel belastingrecht
 • Boom Basics Goederenrecht
 • Boom Basics Human Rights
 • Boom Basics Huurrecht
 • Boom Basics Internationaal belastingrecht 1
 • Boom Basics Internationaal belastingrecht 2
 • Boom Basics Internationaal handelsrecht
 • Boom Basics Internationaal recht
 • Boom Basics Internationaal recht
 • Boom Basics Loonheffingen
 • Boom Basics Mededingingsrecht
 • Boom Basics Migratierecht
 • Boom Basics Naamloze en besloten vennootschap
 • Boom Basics Ontslagrecht
 • Boom Basics Overdrachtsbelasting
 • Boom Basics Personen- en familierecht
 • Boom Basics Relatievermogensrecht
 • Boom Basics Romeins Recht
 • Boom Basics Schenk- en erfbelasting
 • Boom Basics Socialezekerheidsrecht
 • Boom Basics Staatsrecht
 • Boom Basics Strafrecht
 • Boom Basics Verbintenissenrecht
 • Boom Basics Verbintenissenrecht
 • Boom Basics Vereniging en stichting
 • Boom Basics Verzekeringsrecht
 • Boom Basics Wet op het financieel toezicht
 • Boom Juridische studieboeken Inleiding in het Nederlandse recht
 • Boom Jurisprudentie en documentatie Vademecum Notariaat 2012/2013
 • Comparative Perspectives of Consumer Over-Indebtedness
 • Cum Suis
 • Daad, dader en deskundige
 • De actio Serviana en het Nederlandse privaatrecht
 • De advocatuur als onderneming
 • De Awb en de bijzondere wetgeving
 • De democratische rechtsstaat
 • De Erven Kerdijk
 • De glijbaan van een president
 • De Groninger Faculteit der Rechtsgeleerdheid (1596-1970)
 • De Hoge Raad in 2025
 • De Hoge Raad in 2025 (MCRC)
 • De weg naar het civiele vonnis
 • Democratie ontrafeld
 • Donner und Blitz
 • Duurzame handel in juridisch perspectief
 • Dwingend privaatrecht op maat
 • E Hofi di Ley
 • Een beetje integer bestaat niet
 • Een nieuwe politieke formule
 • Erasmus School of Juridisch en haar voorgangers
 • Ethiek en recht in kort bestek
 • Europees Nederlands Staatsrecht
 • Evolution in Dispute Resolution
 • Grondslagen van het recht 4: Materialen
 • Handboek business development voor advocaten & notarissen
 • Hanteerbaar privaatrecht
 • Het landschap van het recht
 • Het pleit beslecht
 • Het probleemoplossend vermogen van het rechtssysteem
 • Het publieke van het privaatrecht: hoe regulering van publieke belangen het privaatrecht beïnvloedt
 • Human rights
 • Inleiding empirische rechtswetenschap
 • Inleiding in de shari’a
 • Inleiding in het Nederlands recht
 • Inleiding in het Nederlandse recht
 • Innoverende hoven
 • Jubileumbundel 175 jaar Hoge Raad der Nederlanden
 • Judicial Decision Making in Civil Juridisch
 • Juridisch & Governance – Beyond the Public-Private Juridisch Divide?
 • Juridisch onderzoek
 • Juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen
 • Kennis- en informatiemanagement in juridische organisaties
 • Kwantitatief inzicht voor juristen
 • Landjepik in Nederland / Illegal Land Use in the Netherlands
 • Legal Education and Judicial Training in Europe
 • Legal Education in Asia
 • Legal Experiments: Mission Impossible?
 • Legal management
 • Letselschade verzekerd
 • Liber Donum?!
 • Logisch? Leren van drogredeneringen
 • Lokale weerbare democratie
 • Loyale samenwerking binnen de EU
 • Macht en tegenmacht in Amerika
 • Mag ik dit zeggen?
 • Mag ik dit zeggen? (studenteneditie)
 • Management & Organisatie binnen de professionele juridische dienstverlening
 • Met een klap van de hamer
 • Methodische beroepsvorming
 • Middelen voor Meijer
 • MoneyJuridisch (and beyond)
 • Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2010
 • Naar een nabijheidsrechter?
 • Naar een verbeterde vastgoedketen
 • Nadeelcompensatie en onrechtmatige overheidsdaad
 • Nederlanders in de heilige oorlog: Zoeaven, Brigadisten en jihadisten
 • Nederlands recht begrepen
 • Nederlandse Orde van Advocaten; Beroepsopleiding Advocatuur Bestuursprocesrecht
 • Nederlandse Orde van Advocaten; Beroepsopleiding Advocatuur Burgerlijk procesrecht
 • Nederlandse Orde van Advocaten; Beroepsopleiding Advocatuur Introductie in de advocatuur
 • Nederlandse vertaling van het Turks Burgerlijk Wetboek en aanverwante wet- en regelgeving
 • Neurorecht: hoop of hersenschim?
 • Nuttig, maar belangrijk
 • Obstructionist Behavior in International Commercial Arbitration
 • On Juridischmaking and Public Trust
 • Onderwijsovereenkomst
 • Onderwijsrecht in meervoud
 • Opzet en bewuste roekeloosheid in het arbeidsrecht en het privaatrecht
 • Organizational Science meets Juridisch and Economics
 • Overheid en godsdienst
 • Piet Sanders: een honderdjarige vernieuwer
 • Practical Legal English: Legal Terminology
 • Practical legal English: legal terminology, First edition
 • Praktijkvaardigheden Juridische PR
 • Precies privaatrecht
 • Professional organizing, je leven op orde
 • Professional services in een organisatorische context
 • Projectmanagement in de rechtspraktijk
 • Prota
 • Rake remedies – Opstellen over handhaving van rechten, naleving van plichten en sanctionering van verkeerd gedrag in het privaatrecht
 • Re- De- Co-dification?
 • Recht van de Islam 25
 • Rechtspersonen naar privaatrecht
 • Rechtstheorie en praktijk – een liber amicorum
 • Rechtszaken met een glimlach
 • Regeling inzake luchtkwaliteit; Nederland op slot?, Eerste druk
 • Ruimtelijke inrichting en handhaving op de Noordzee, Eerste druk
 • Scheidende machten
 • Signora Senatrice
 • Stratego, risk en scrabble
 • Tekstuitgave Privacyverordening & UAVG
 • The “Private” in Private International Juridisch
 • The European Central Bank in the European Constitutional Order
 • The Intoxication of Force
 • The T-shaped Juridischyer and Beyond
 • The Value of the Oath
 • Toegang tot recht
 • Towards Innovation in Legal Education
 • Transnationale rechtshandhaving
 • Tussen toets en bestuur
 • Uit de praktijk
 • Uitleg van de Grondwet
 • Vademecum Notariaat 2013/2014
 • Vademecum Notariaat 2018/2019
 • Van een andere orde
 • Van praktizijnopleiding tot juridische faculteit
 • Veelzijdig in cassatie
 • Vijftig juridische opstellen voor een Leidse nachtwacht
 • Wat is sportrecht?
 • Wegen der vrijheid
 • Wetenschappelijk Bijdragen
 • Wetgeving belastingrecht 2021
 • Zaaksvervanging
 • Zorgplichten in publiek- en privaatrecht
Staats- en Bestuursrecht

Tijdschriften

 • European Journal of Law Reform (EJLR)
 • RegelMaat
 • Tijdschrift voor Toezicht

Boeken

 • Aan de grens van milieuvergunning
 • Abuse: The Dark Side of Fundamental Rights
  Administrative Action and Procedures in Comparative Juridisch
 • After the Spring
 • Algemene regels in het bestuursrecht
 • Algoritmes en grondrechten
 • Alternatieven van en voor de bestuursrechter
 • Alternatieven van en voor de bestuursrechter
 • Ambtshalve toetsing: gerechtvaardigde uitzondering of uitgeholde regel?
 • Artikel 94 Grondwet toegepast
 • Balanceren met detacheren
 • Beginselen van goed markttoezicht
 • Beginselen van het Curaçaose Bestuursrecht
 • Beginselen van het Curaçaose Staatsrecht
 • Behoorlijk bestuursprocesrecht
 • Beoordelen van integriteit met de Wet Bibob
 • Bestuurlijke boetes en de Verklaring Omtrent het Gedrag
 • Bestuurlijke punitieve sancties – Preadviezen, Eerste druk
 • Bestuurs(proces)recht in kort bestek
 • Bestuursrecht begrepen
 • Bestuursrecht harmoniseren: 15 jaar Awb
 • Bestuursrecht of strafrecht
 • Bestuursrecht tussen autonomie en verhouding
 • Bestuursrecht, e-mail en internet
 • Bestuursrechtelijk bewijsrecht: wetgever of rechter? – Verslag
 • Bestuursrechtelijke aanpak van criminaliteit en terrorisme, verslag van de vergadering gehouden op 11 mei 2007
 • Bestuursrechtelijke criminologie
 • Bevrijdende & begrenzende soevereiniteit
 • Binding van rechters aan elkaars uitspraken in bestuursrechterlijk perspectief
 • Boetes en andere bestraffende sancties: een nieuw perspectief?
 • Boetes en andere bestraffende sancties: een nieuw perspectief?
 • Boom Basics Staatsrecht
 • Boom Juridische studieboeken Bestuursrecht 1
 • Boom Juridische studieboeken Bestuursrecht Bestuursprocesrecht
 • Bronnen van legitimiteit
 • Capita bestuurs(proces)recht
 • Choosing Sharia?
 • Comparative Juridisch in Legislative Drafting
 • Constitutional Review and Democracy
 • Constitutional Topography: Values and Constitutions
 • Constitutionalizing Secession in Federalized States: A Procedural Approach
 • Contextualizing Constitutionalism
 • Courts, Interpretation, the Rule of Juridisch
 • De Arubaanse rechtsstaat als institutioneel netwerk
 • De Awb en de bijzondere wetgeving
 • De bescherming van concurrentiebelangen in het bestuursrecht
 • De bestuurder in het onderwijs
 • De betekenis van het EVRM voor het materiële bestuursrecht
 • De betekenis van het EVRM voor het materiële bestuursrecht – Verslag, Eerste druk
 • De bevoegdhedenovereenkomst
 • De constitutionele conventie: kwal op het strand of baken in zee?
 • De digitale overheid
 • De grenzen van het publieke debat
 • De Grondwet van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden van 1815
 • De Koning
 • De Koning
 • De lange schaduw van het verleden?
 • De onverplichte tegemoetkoming
 • De ordening van mechanismen van rechtsvorming in de democratische rechtsstaat
 • De passie voor alledaagse rechtsorde
 • De procedure bij de bestuursrechter in kortst bestek
 • De procedure bij de bestuursrechter in kortst bestek
 • De Raad van State in Perspectief
 • De rechter als evenwichtskunstenaar
 • De rol van bestuursorganen bij effectieve geschilbeslechtering
 • De Staat versus Wilders
 • De stap naar hoger beroep
 • De stembus
 • De stempel van de meester
 • De taal van het bestuursrecht
 • De toegang tot de rechter beperkt – Verslag
 • De toekomst van de formele rechtskracht
 • De toekomst van de formele rechtskracht
 • De toekomst van de rechtsbescherming tegen de overheid, Eerste druk
 • De toekomst van het toezicht op fondsenwerving voor goede doelen in Nederland
 • De verdeling van schaarse publiekrechtelijke rechten
 • De vijfde tranche
 • De voorlopige voorziening in het bestuursrecht
 • De voorlopige voorziening in het bestuursrecht
 • De wisselwerking tussen recht en vertrouwen bij toezicht en handhaving
 • De witwasmeldplicht
 • Designing Administrative Pre-Trial Proceedings
 • Direct Democracy in Comparative Juridisch
 • Een goede raad
 • Een informele aanpak bij bestuursrechtelijke besluitvorming
 • Een voortdurende schoolstrijd
 • Effectieve rechtsbescherming bij de verdeling van schaarse publieke rechten
 • Ervaringen met bezwaar
 • Europa en het algemeen bestuursrecht
 • Europa, Europa
 • Europeanisering van het algemeen bestuursrecht
 • Europeanisering van het vertrouwensbeginsel
 • Europees offensief tegen nationale rechtsbeginselen?
 • Externe en interne openbaarheid in het bestuursproces
 • Freedom and Its Enemies
 • Fundamentele rechten en vermogensrecht
 • Fundamentele verhalen
 • Gelijkheid als juridisch beginsel
 • Geloofsgemeenschappen en recht
 • Grensoverschrijdend bestuursrecht
 • Groot onderhoud of kruimelwerk
 • Handboek Caribisch bestuursprocesrecht
 • Handhaving van EVRM-rechten via het aansprakelijkheidsrecht
 • HBO-reeks Bestuurs(proces)recht in kort bestek
 • Het besluit voorbij
 • Het besluit voorbij
 • Het doel wel gesteld
 • Het eenzame paard en de wetgevingsleer
 • Het kerkgenootschap in de neutrale staat
 • Het recht om te demonstreren
 • Het wetgevend oordeel
 • Hybride Bestuursrecht
 • Hybride bestuursrecht
 • Identity, Political and Human Rights Culture as Prerequisites of Constitutional Democracy
 • Ieder voor zich en de natuur voor ons allen
 • In Dienst van het Recht
 • Invordering door de overheid
 • Jonge VAR-reeks Genoemd of gedoemd?
 • Justiciability of Political Questions in South Africa
 • Kern van het bestuursrecht
 • Key Developments in Constitutionalism and Constitutional Juridisch
 • Landsverordening administratieve rechtspraak Aruba
 • Landsverordening administratieve rechtspraak Curaçao
 • Legal Argumentation and the Rule of Juridisch
 • Legal Transformation in Northern Africa and South Sudan
 • Maatwerk in het bestuursrecht
 • Massale Procedures
 • Mensenrechten en toezichthouders
 • Militant Democracy
 • Naar een glazen wetgevingshuis
 • New Developments in Constitutional Juridisch
 • New Politics of Decisionism
 • Niet de beperking, maar de ruimte
 • Niet tijdig beslissen
 • Ondermijning
 • Onmiddellijke handhaving van de openbare orde of bestuursdwang?
 • Openbare-orderecht in ontwikkeling
 • Optreden ter zitting
 • Orde in het semipublieke domein
 • Perspectives on Global Constitutionalism
 • Planschaderecht en privaatrechtelijk schadevergoedingsrecht
 • Populism and Democracy
 • Preadviezen
 • Preadviezen
 • Preadviezen 2011
 • Preadviezen 2013
 • Preadviezen 2014
 • Privaat bestuur?
 • Privaat bestuur?
 • Privacy in het bestuursrecht
 • Proeve van een verbeterde Grondwet
 • Rechterlijke toetsing in het asielrecht
 • Rechtsontwikkeling door de bestuursrechter
 • Rechtsontwikkeling door de bestuursrechter
 • Rechtsorde en bestuur
 • Rechtsrelativering
 • Reflections on Democracy in the European Union
 • Sanctionering van ondernemingen en bestuurders in het bestuursstrafrecht
 • Semipublieke instellingen
 • Snel, Eenvoudig en Onkostbaar
 • Snellere besluitvorming over complexe projecten vergelijkend bekeken
 • South Asian Constitutional Systems
 • Sovereignty and Diversity
 • Staatsrecht begrepen
 • Staatssteun op het grensvlak van bestuursrecht, Europees recht en fiscaal recht
 • Staatssteun op het grensvlak van bestuursrecht, Europees recht en fiscaal recht – Preadviezen, Eerste druk
 • Strategisch procederen in het bestuursrecht
 • The American Presidency after Barack Obama
 • The American Presidency under Trump
 • The Constitution in Private Relations: Expanding Constitutionalism
 • The Constitutional Systems of Central-Eastern, Baltic and Balkan Europe
 • The Constitutional Systems of East Asia
 • The Dutch Constitution Beyond 200 Years
 • The Juridisch/Politics Distinction in Contemporary Public Juridisch Adjudication
 • The Role of Courts in Contemporary Legal Orders
 • The Spanish Constitutional System
 • Tijd voor verandering
 • Toegang tot de rechter beperkt – Preadviezen
 • Toegang tot de rechter: processuele openbaarheid en belang
 • Toezicht en legaliteit
 • Toezicht op markten
 • Toezicht op markten
 • Two Centuries of Norwegian Constitution: Between Tradition and Innovation
 • Uittreksels jurisprudentie Bestuurs- en bestuursprocesrecht
 • VAR-reeks De digitale overheid – verslag
 • VAR-reeks Tijd voor verandering
 • Veiligheid en privacy, Eerste druk
 • Vertrouwen in de lokale rechtsstaat
 • Vertrouwen in de overheid
 • Vertrouwen in de overheid
 • Vrijheid van godsdienst in een democratische samenleving
 • Vrijheid, gelijkheid en redelijkheid
 • Wendbaar wetgeven
 • Wet elektriciteit en drinkwater BES / BES Electricity and Drinking Water Act
 • Wetgeving Arubaans Staats- en Bestuursrecht
 • Wetgeving staats- en bestuursrecht voor Sint Maarten
 • When Private Actors Contribute to Public Interests
 • Woonoverlast en het recht op privéleven
Strafrecht

Tijdschriften

 • African Journal of International Criminal Justice (AJICJ)
 • Boom Strafblad
 • Justitiele Verkenningen
 • Nederlands tijdschrift voor Strafrecht
 • PROCES
 • Tijdschrift Modernisering Strafvordering
 • Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving

Updates en databanken

 • EHRC Updates
 • SR Updates

Boeken

 • Acting Together in Crime
 • Africa and the Future of International Criminal Justice
 • Alleen voor de vorm?
 • Als de waarheid eraan moet geloven
 • Als vreemde ogen dwingen
 • Ambtelijke corruptie in het strafrecht, Eerste druk
 • Antilliaanse strafrechtspleging: een inleiding
 • Armslag voor de strafrechter
 • Assumpties annoteren
 • Audiovisuele verslaglegging in een gemoderniseerd Wetboek van Strafvordering
 • Bajesboek
 • Beginselen van goed markttoezicht
 • Beklag over niet vervolgen
 • Beroepsverboden in Nederland
 • Bestuursrechtelijke victimologie
 • Bijzonder strafrecht
 • Boom Basics Strafrecht
 • Business as usual?
 • Chain Reactions in Criminal Justice
 • Citius, altius, fortius – Sneller, hoger, sterker
 • Civiel schadeverhaal via het strafproces
 • Collaboration with Justice in the Netherlands, Germany, Italy and Canada
 • Complex Criminality
 • Contempt of court
 • CoVa: eerst denken en dan …?
 • Criminal Deterrence Theory
 • Criminal Liability for Serious Traffic Offences
 • Criminaliteit en rechtshandhaving 2015
 • Cross-border Access to Electronic Evidence
 • Cyber Safety: An Introduction
 • Cyberthreats and International Juridisch
 • De invloed van de Europese Unie op het strafrecht
 • De kroongetuige in het Nederlandse strafprocesrecht
 • De kunst van een humaan strafrecht
 • De macht over het strafproces
 • De neutrale strafrechter
 • De onafhankelijke strafrechter
 • De ontnemingsmaatregel toegepast
 • De persoon van de verdachte
 • De praktijk van de voorwaardelijke invrijheidstelling in relatie tot speciale preventie en re-integratie
 • De prijs van het instrumentalisme
 • De strafbaarstelling van mensenhandel ontrafeld
 • De strafrechtelijke aansprakelijkheid van leidinggevenden van ondernemingen
 • De tenlastelegging als grondslag voor de rechterlijke beslissing
 • De uiterlijke verschijningsvorm in het strafrecht
 • De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad
 • De zucht naar vrijheid
 • Dialectiek van nationaal en internationaal strafrecht
 • Discriminatie als strafbeïnvloedende omstandigheid bij strafbare feiten
 • Een kleine biografie van het straffen
 • En plein public
 • Europese idealen
 • Executie na de Wet tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen
 • Facts Matter
 • Geef ze een vinger en ze willen de hele hand
 • HBO-reeks Straf(proces)recht begrepen
 • Herijking van Uniestrafrecht
 • Herstelmogelijkheden in de strafrechtspleging van een kleine rechtsorde
 • Herziening in strafzaken
 • Het interregionale strafrecht van het Koninkrijk der Nederlanden
 • Het leefklimaat in justitiële inrichtingen
 • Het voorwaardelijk sepot
 • Implementing and Enforcing EU Criminal Juridisch
 • In Dienst van het Recht
 • Inbeslagneming en confiscatie van crimineel vermogen
 • International Criminal Investigations
 • Ivoren Toga 2012-2018
 • Juridisch Enforcement in Digital Society
 • Juridische haalbaarheid van voorgestelde oplossingen voor de weigeraarsproblematiek omtrent tbs-oplegging
 • Klachten tegen niet-vervolging (artikel 12 Sv-procedure)
 • Leidse gedachten voor een modern straf(proces)recht
 • Mediation in het strafrecht
 • Meer dan een kwestie van tijd
 • Meerdaadse samenloop in het strafrecht
 • Meervoudige aansprakelijkstelling
 • Modaliteiten van betekening in rechtsvergelijkend perspectief
 • Naar een persoonlijke forensische psychologie en psychiatrie
 • Nederlandse Orde van Advocaten; Beroepsopleiding Advocatuur Strafprocesrecht
 • Negotiated Settlements for Corruption Offences
 • Negotiated Settlements for Corruption Offences: A European Perspective
 • Normering en toezicht in de opsporing
 • Officieren van justitie in de 21e eeuw
 • OM-strafbeschikking
 • Onderzoek naar de juridische houdbaarheid van het afnemen en bewaren van celmateriaal voor DNA-onderzoek voor de veroordeling
 • Onterechte vrijspraken?
 • Ontwikkelingen in het Europees milieustrafrecht
 • Op zoek naar nieuw evenwicht
 • Organiseren en verantwoorden door de strafrechter
 • Over de grenzen van de discipline
 • Over grenzen bij bewijsvergaring
 • Over misdaden en straffen door Cesare Beccaria
 • Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering – deel 0
 • Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering – deel 8
 • Please, please me’s number one
 • Pre-trial Detention in the Netherlands
 • Preadviezen
 • Preadviezen
 • Preadviezen 2011
 • Preadviezen 2013
 • Preadviezen 2014
 • Preventing Money Laundering
 • Private Remedies for Corruption
 • Raison d’etre
 • Rechtsvergelijkende inzichten voor de modernisering van het Wetboek van Strafvordering
 • Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter
 • Secundaire victimisatie als probleem: Herstelrecht als oplossing?
 • Seksueel misbruik en aangiftebereidheid binnen de gemeenschap van Jehova’s getuigen
 • Slachtofferadvocatuur
 • Slachtoffers en straf
 • Snel, Betekenisvol en Zorgvuldig
 • Strafrechtspleging in een digitale samenleving
 • Strafvordering buiten het rechtsgebied van een rechtbank
 • Strafvorderlijke aspecten van het DNA-onderzoek
 • Symbolische en diabolische krachten in het strafrecht
 • The Contours of International Prosecutions
 • The European Arrest Warrant and In Absentia Judgments
 • Togadragers in de rechtsstaat
 • Uittreksels arresten Straf- en strafprocesrecht
 • Vaardig met strafrecht
 • Vergroting van de slagvaardigheid van het strafrecht; een rechtsvergelijkend perspectief
 • Verhoging strafmaximum moord
 • Verruiming van de aangifteplicht voor ernstige seksuele misdrijven?
 • Victa vincit veritas?
 • Voorlopige tbs-oplegging als bijdrage aan de oplossing van de weigeraarsproblematiek
 • Woonoverlast en het recht op privéleven
 • Zakboek strafpiket
Tuchtrecht

Updates en databanken

 • NOVA Tuchtrecht Updates
 • MFN Tuchtrecht Updates

Boeken

 • Gemeenschappelijke normen voor vertrouwensberoepen
 • Orde en discipline
Verbintenissenrecht

Boeken

 • 35 Years CISG and Beyond
 • Agreed Sums Payable upon Breach of an Obligation
 • Algemene voorwaarden
 • Bijzondere overeenkomsten begrepen
 • Bijzondere overeenkomsten begrepen
 • Boom Basics Contractenrecht
 • Boom Basics Verbintenissenrecht
 • Boundaries and Intersections
 • Capita Civilologie
 • Caribisch vermogensrecht geannoteerd
 • CISG and Latin America
 • Commerciële contractanten – consistenter differentiëren?
 • Contractenrecht in perspectief
 • Contracteren internationaal
 • Current Issues in the CISG and Arbitration
 • De bevoegdhedenovereenkomst
 • De verkeersopvatting
 • Derden in het privaatrecht
 • Embedding the Principles of Life Time Contracts
 • Enforced performance of commercial sales contracts  in the Netherlands, Singapore and China
 • Enige aspecten van de kwalitatieve verbintenis
 • Games: recht en business
 • Gedachtenlezen in het burgerlijk recht
 • Gedrag en privaatrecht
 • Globalization versus Regionalization
 • Growing the CISG
 • Handhaving van en door het privaatrecht
 • Het voorstel voor een Europese richtlijn consumentenrechten
 • Hoofdelijke verbintenissen
 • Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht & Contractenrecht 2012/2013, Derde druk
 • Kunst onder de hamer
 • Modern Juridisch of Contracts and Sales in Eastern Europe and Central Asia
 • Modern Juridisch of Contracts and Sales in Latin-America, Spain and Portugal
 • Modern Juridisch of Sales in the United States
 • Offerhauskring vijftig jaar
 • Over onwettigheid, onzedelijkheid en terugvordering
 • Protecting the Integrity of a Written Agreement
 • Rethinking Choice of Juridisch in Cross-Border Sales
 • Schadevergoeding voor derden in personenschadezaken
 • Softwarebetrekkingen
 • State of Play
 • Sukuk Structures: Legal Engineering Under Dutch Juridisch
 • Sustainability Clauses in International Business Contracts
 • The Electronic CISG
 • The Presumption of Non-Conformity in European Consumer Sales Juridisch
 • The Seller’s Right to Cure under Article 48 CISG
 • Towards Uniformity
 • Verbintenissenrecht & Ondernemingsrecht en insolventierecht, Derde druk
 • Waarschuwen voor termijnen
Vreemdelingenrecht

Boeken

 • Crimmigratie & Recht

Boeken

 • Asielrecht – Deel 1: De asielprocedure
 • Asylum Legal Aid Juridischyers’ Professional Ethics in Practice
 • Besluitvorming over asiel- en migratierichtlijnen
 • Best Practice Guide Vreemdelingenbewaring
 • Handboek Terugkeerbesluit
 • Het vreemdelingenrecht van Curaçao
 • Migratie van Polen naar Nederland
 • Moderne slavernij of gewoon werk?
 • Nederlands Migratierecht
 • Regulier verblijfsrecht
 • Tijdelijke bescherming van asielzoekers in de EU
 • Vreemdelingenrecht begrepen

Werking Boomportaal

Stel direct uw pakket samen